DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1964 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Tab. 7.
Područje Površinakm2Broj
stanovnika Ukupno
Broj koza
na km2 na 100
stanovnika
Hrvatske 56.538 4,115.000 24.600 0,4 0,5
Dalmacija 12.043 758.000 22.300 2,0 3,0
Sj. Dalmacija 2.228 99.000 21.000 9,4 21,3
Općina Obrovac 509 13.360 20.000 39,3 150,0


Iz gornje se tabele vidi da je broj koza:


— za cijelu Hrvatsku po km2 0,4 a na 100 stanovnika 0,5
— za općinu Obrovac po km2 39,3 a na 100 stanovnika 150,0.
Kao što se vidi razlika je između stvarnog opterećenja i prosječnog vrlo
velika.


3. 3. Direktne koristi od uzgoja koza
Polazeći od vrijednosti proizvodnje po jednoj kozi mi možemo značaj i
ulogu te proizvodnje posmatrati sa gledišta sitnog proizvođača posjednika koza.
Bilans te proizvodnje po jednoj kozi prema ing. Nikolovsk m bio je u
Makedoniji na bazi cijena od 1961. godine slijedeći:


a) Prihodi:
Godišnje


1. Mlijeko 110 lit. X 25 Din
2.750—
2. Meso 8 kg X 300 Din
2.400.—
3. Kozina 0,5 kg X 600 Din
300.—
4. Koža, 1 kom X 1.000 Din
1.00O.—
5. Đubar 220 kg X 2 Din
... . 440—
6.890.—
b) Neposredni rashodi:


1. Taksa za ispašu i brst 1 kom X 600 Din
600.—
2. Porez na prihod i samodoprinos l,5B/o
100.—
3. Transportni troškovi proizvoda
60.—
4. Dopunska ishrana (sol i krma)
1.000.—
5. Troškovi njege i održavanja stada
800.—
6. Troškovi muže i striga
110.—
7. Osiguranje i rizik od elementarija
200.—
8. Režija vlasnika
1.200.—
4.073.—
Razlika a — b = + 2.717 —


Sa gledišta vlasnika stada ta proizvodnja koja odbacuje čisti prihod od
Din 2.717 po kozi je nesumnjivo rentabilna. Ona bi izgledala još rentabilnija
na jadranskom području, gdje je stavka za dopunsku ishranu mnogo manja.


Direktni prihodi od jedne koze balkanske rase na krškom području
Jugoslavije.


a) Proizvodi koji se iznose na tržište svake godine po 1 kozi


— jarića 1,15 kom X 4.000.—
= Din 4.600.—
— mlijeko 60 lit. X 100.—
= „ 6.000.—

dlake 0,3 kg X 400.— = „ 120.—
Sveg a Din 10.720.—
285