DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 99     <-- 99 -->        PDF

putem forsirano unositi jelu, a ujedno pospješiti iskorišćenje zrelih i prezrelih
zaliha bukve, koje će u protivnom slučaju postepeno gubiti na kvaliteti i propadati.
Ovakvih i sličnih slučajeva imamo i na drugim mjestima na opisanom području.


PRIJEDLOZI


U vezi izloženog stanja i situacije s drvnim fondom na prebornom području
SR Hrvatske potrebno je naglasiti slijedeće prijedloge:


1. Činjenica je da se je naše šumarstvo sada zateklo u prelaznom razdoblju
od podržavanja prirodnog fonda šuma ka neizbježivo potrebnoj aktivnosti u
pravcu organizirane i intenzivne proizvodnje drvnih masa. Potpuno je razumljivo
da su se ti problemi najoštrije nametnuli upravo u momentu pojačane
industrijalizacije zemlje i nakon djelomičnog iskorišćenja praišumskog drvnog
fonda. Taj je fond s jedne strane prosječno nekvalitetan a sa druge za izvjesno
vrijeme veoma nepodesan za pospješenje, obzirom na prirodni potencijal tla,
odgovarajućeg sastojinskog prirasta po jedinici proizvodne površine.
2. Da bi se pospješila i iskoristila prirodna produktivnost pojedinih šumskih
tala u odnosu na loše i neuređeno stanje dobrog dijela sastojina potrebno je pristupiti
elastičnijim i dinamičnijim intervencijama na konkretnim šumskim objektima.
Na one šumske objekte koji za to sada nisu podesni ne mogu se primjenjivati
metode o prebornom gospodarenju. U takvim slučajevima se gubi na tempu
proizvodnje.
3. Upravo radi navedenih razloga, smatramo, da će biti potrebno odmah pristupiti
organiziranoj i smišljenoj inventarizaciji cjelokupnog drvnog fonda i to
na bazi iscrpno proanalizirane i postavljene metodike rada sa zadatkom da se iz
toga mogu crpsti svi potrebi podaci i zaključci i u pogledu količine drvnog fonda,
njegove kvalitete, vrijednosti, prirasta, kategorija staništa i tala obzirom na mogućnost
i načine regeneracije, etata po brutto drvnoj masi i sortimentima. Također
je potrebno srediti podatke u potrebi financijskih sredstava za izgradnju
odgovarajućeg društvenog standarda, daljnje otvaranje pojedinih šumskih predjela,
uvođenje i usavršavanje mehanizacije i transporta na šumskim radovim i
svega ostalog bez čega nije moguće pristupiti organizaciji savremenog rada u
šumarstvu.
Ukratko bilo bi neophodno potrebno raspolagati podacima kakva nam je
struktura drvnog fonda, kolika mu je vrijednost sada i kolika bi trebala biti.
Također je potrebno znati vrijednost prosječnog etata u odnosu na visinu stvarno
potrebnih troškova ulaganja. To je preduvjet za ostvarivanje postavljenih zadataka.
Zapravo, gledano dugoročnije, bilo bi veoma važno srediti podatke iz kojih
ćemo moći vidjeti jasno i sigurno kolike prihode šumarstvo može ostvariti, a
koliki su stvarno potrebni izdaci.


4. Zadaci koji se nalaze pred republičkim šumarstvom toliko su golemi,
važni i gorući, da će biti potrebno posebnu pažnju posvetiti organizaciji i reorganizaciji
kadra i ustanova koje su zadužene za rad na uređivanju šuma, tj.
rada na dugoročnom planiranju šumske proizvodnje. Opisano stanje zahtijeva
da se odstupi od priličnog broja šablona i šabloniziranih formulara, što sada služi
kao podloga za kompletiranje uređajnih elaborata, a naročito će se morati usvojiti
takav način obrade elaborata, koji će za ona područja na koja se budu odnosili
davati potpunu sliku ne samo o količini drvnog fonda, prirastu i etatu
261