DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 98     <-- 98 -->        PDF

spodar. jedinicama na prebornom području. I u ovome slučaju nema mjesta
primjeni postavki o prebornom gospodarenju. Naprotiv potrebno je usmjeriti
aktivnost u pravcu rekonstrukcije i konverzije. Snimak je napravljen u gospodarskoj
jedinici Zapadna Mazinska planina.


SI. 3. sl. 4.


3. Na snimku br. 3 prikazana je sastojina visinske bukve na nadmorskoj
visini preko 1100 m. Snimak je napravljen u Juž. Velebitu, gospodar, jedinica
Medačka staza, šumski predjel Bunovac (Šumarija Gospić). Iz snimka se vidi
da se ovdje radi o jednoetažnim neuređenim i zagušenim bukovim sastojinama.
Osim što u ovom slučaju treba riješiti pitanje osjetnog sniženja promjera stabala
u odnosu na vrijeme sječe, niti na ovakvim sastojinama ne mogu se primjenjivati
norme za preborno gospodarenje, već je u najmanju ruku potrebno pronalaziti,
obzirom na nadmorsku visinu, modificirane načine sječe i općenito oblika uzgoja.
Ovakav tip bukovih sastojina pojavljuje se na većim nadmorskim visinama naročito
u juž. Velebitu, a pojavljuju se tu i tamo u Sjev. Velebitu i Lič. Plješivici.
4. Na snimku br. 4 prikazana je jednoetažna čista bukova sastojina uglavnom
sa prestarom i nekvalitetnom drvnom masom u gospodar, jedinici Jelovac-Carev
Vrh, Šumarija Krasno (foto ing. Z. Car). Tlo pokriveno lopuhom (Loppa major)
i djelomično sa paprati (Peticilium aqilinum). Osim suvljih lokacija gdje se naseljava
jela i nasijava bukva (izuzeci) to je razlog da je redovito prirodno pomlađenje
onemogućeno. Nameće se prema tome zaključak, da je u ovakvim slučajevima
neopravdano oslanjati se na prirodno pomlađenje, već naprotiv umjetnim