DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 97     <-- 97 -->        PDF

FOTODOKUMENTACIJA


Radi ilustracije izloženih podataka o stanju i strukturi pojedinih sastojina na
prebornom području za neke od navedenih slučajeva prilažu se vlastiti fotosnimci:


1. Snimak br. 1. za bukove sastojine u kojima je vršena nesistematska sječa
oplodnog karaktera, a do nedavno su u gospodarskim osnovama bile iskazane
kao »preborne šume sa drvnom masom ispod minimuma«. Smjernice: oprezni
zahvati na bazi čišćenja. Dakle potpuno pogrešno! Kao što se sa samih snimaka
vidi tu se radi o dvoetažnim bukovim sastojinama sa pretežno nekvalitetnom taksacijskom
drvnom masom, koju je potrebno predviđati i za sječu i iskorišćenje,
uz određene intervencije u donjoj etaži. Snimak br. 1 napravljen je u gospodarskoj
jedinici Zapadna mazinska planina (Šumarija Gračac).
Pojava ovakvih i sličnih sastojina bukve na opisanom prebornom području
veoma je raširena, a ima ih u slijedećim gospodarskim jedinicama: Istočna i Zapadna
Mazinska planina (Šumarija Gračac), Krekovaca, Lisac, Stoparuša i Kuterevska
kosa (Šumarija Otočc), Stajnička Kapela (Šumarija Otočac i Plaški),
Bukovje (Šumarija Ogulin), Cetin (Šumarija Vrbovsko), Završje (Šumarija
Skrad), Miškovica i Senjsko Bilo (Šumarija Senj). Općenito malo je gospodarskih
jedinica u kojima nema takvih pojava.


SI. 1. SI. 2.


2. Na snimku br. 2 prikazana je jednodobna jednoetažna bukova sastojina,
inače loše kvalitete. Ovakav tip sastojina prilično je zastupljen u gospodarskim
jedinicama Istočna i Zapadna Mazinska planina, a pojavljuju se i u ostalim go