DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 94     <-- 94 -->        PDF

KOMPARATIVNI PRIKAZ VRIJEDNOSTI SADAŠNJEG I BUDUĆEG GOD. ETATA NA PREBORNOM PODRUČJ


cijene 1964. god.


Cijena fco vagon Godišnji etat u ms Ukupna vrijednost u 000 Din
Sortiment u 000 m3 Bukva Jela/smreka Bukva1 Jela/smrek


X-o


Bukva Jela/ Sada Budući Sada Budući Sada Budući § § Sada Budućsmreka


>i a


masa — — 817.248 540.000 480.722 1,340.000 3,766.506 3,953.040 4,289.873 13,214.73
furnir 20.000 17.000 3.720 15.600 746 — 74.560 312.000 4,2 12.682
K ljušt. 15.000 17.000 10.000 60.000 109 49.690 150.000 900.000 6,0 1.853 844.73


I. 13.500 15.000 18.684 21.600 29.487 198.760 252.234 291.600 1,2 442.305 2,981.40
II. 9.500 13.500 58.304 64.800 101.552 298.140 553.888 615.600 1,1 1,370.952 4,024.89
III. 7.000 8.500 55.574 32.400 83.160 298.140 389.019 226.800 0,6 706.860 2,534.19
P o 7.200 — 13.727 43.200 — — 98.834 311.040 3,1
stupovi — 14.000 — — 6.202 19.876 — 86.828 278.26
drvo 6.800 10.000 524 — 32.521 49.690 3.563 325.210 496.90


6.000 11.00 152.171 155.520 107.785 186.760 913.026 933.120 1,1 1,185.635 2,054.36
3.500 6.000 380.395 103.680 26.258 — 1,331.383 362.880 0,3 157.548
brutto mase u Din/ms 4.610 73.210 1,6 8.920
vrijednosti jela i bukva 1,9
gospodarsske vrijednosti jela: foukva na bazi cea 40°/o većih prinosa