DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 93     <-- 93 -->        PDF

VRIJEDNOST SADAŠNJEG ETATA U .ODNOSU NA NORMALNI


O potrebi i neophodnosti zahvata na sanaciji drvnog fonda prebornog područja,
jasno govore podaci iz priložene tabele 5. »Komparativni prikaz vrijednosti
sadašnjeg i budućeg godišnjeg etata na prebornom području«. U toj
tabeli uvršteni su u stvari podaci iz tabela 3. i 4. o količinama i napadu pojedinih
sortimenata i obračunati u brutto iznosima prema vrijednostima na tržištu.


Prema navedenim podacima izlazi da sadašnji godišnji etat na prebornom
području vrijedi svega oko 8,,056,379.000 dinara u odnosu na moguću vrijednost
normalnog etata od oko 17„167,774.000 dinara, ili svega oko 47% od moguće
vrijednosti godišnjeg etata.


Nadalje, pada u oči, da normalni etat bukve od oko 540.000 m3, vrijedi
čak i nešto više od vrijednosti sadašnjeg etata, koji iznosi 817.248 m3, zapravo
od etata koji je veći za oko 277.000 m3. Pođemo li od činjenice da proizvodni
troškovi po jednom m13 brutto drvne mase bukve iznose u prosjeku najmanje


4.000 d, to znači da je šumarstvo samo u tome slučaju na račun nekvalitetne
drvne mase opterećeno godišnje sa negativnih oko 110,800.000 d. Stoga nije
nikakvo čudo što se ona šumska gospodarstva, koja sada imaju pretežno bukovinu,
bore s financijskim poteškoćama.
Vrijednost brutto mase jednog m3 bukovine iznosi sada u prosjeku 4.610 d,
a trebala bi iznositi oko 7.320 d, ili za 1,6 puta više, dok kod četinjača ta razlika
iznosi 8.920 u odnosu na 9.860 d, ili za 1,1 puta više.


Važno je također uočiti da index vrijednosti jedinice drvne mase jele (četinjača)
u odnosu na bukvu sada iznosi 1,9 a u slučaju normalnih (zadovoljavajućih)
kvaliteta drvnih masa trebao bi iznositi 1,4. I taj podatak ukazuje na
sadašnju naročito lošu prosječnu kvalitetu sastojina bukve.


Posebno je važno uočiti da u slučaju normalnog stanja sastojina, index
gospodarske vrijednosti jele u odnosu na bukvu, obzirom na za oko 40i% veći
proizvodni potencijal na odgovarajućim staništima, iznosi čak oko 2,0.


Kao što se vidi, svi izneseni podaci očito ukazuju na neodgodivu potrebu
zahvata na sanaciji drvnog fonda prebornog područja, naročito u pogledu normaliziranja
fonda i prosječne kvalitete drvnih masa u sastojinama, a posebno
na potrebu i korisnost forsiranja proširenja areala četinjača na račun areala
listača.


PROVEDBA RADOVA NA SANACIJI DRVNOG FONDA


Prije pristupanja razradi ovakvog programa mišljenja smo, da bi trebalo
raščistiti slijedeće pojmove:


1. Koja šumska staništa stvarno imaju sve karakteristike zaštitnih terena.
Cesto se naime događa da se u tu kategoriju svrstavaju pojedina staništa samo
radi toga što su malo više nagnuta i više ili manje kamenita. Međutim, kada se
udubimo malo bolje u konkretno stanje pojedinih takvih objekata, onda dolazimo
do zaključka, da se tu ipak radi o potpuno normalnim šumskim tlima
sa normalnim proizvodnim mogućnostima i u pogledu mogućnosti regeneracije
i u pogledu organizacije radova na sječi, bez nekih posebnih opasnosti od erozije
i degradacije tla.
Prema tome ,potrebno je ograditi se od proizvoljnih i nedovoljno dokumentiranih
sudova o isključivo zaštitnoj ulozi pojedinih šumskih terena i staništa.