DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 92     <-- 92 -->        PDF

šuma uža specijalnost. Ovom prilikom bi taj posao trebalo obaviti isključivo
na bazi naučne sistematičnosti i ujedno krajnje gospodarske konkretnosti i dosljednosti.


U svakom slučaju potrebna nam je u tome pogledu jedna potpuno sigurna
studija i na osnovu toga operativni plan proizvodnje drvnih masa četinjača i to
prvenstveno na postojećim šumskim površinama, a samo potrebne razlike na
površinama izvan šume. U tome slučaju moći ćemo s velikim postotkom sigurnosti
planirati dugoročniju dinamiku snabdijevanja industrijskih pogona sirovinom
od četinjača.


Ukazali smo na potrebu naučnog preispitan ja postavki o plantažama četinjača
samo zato, što se na njihovo osnivanje troše relativno velika sredstva, a
zapostavlja unapređenje postojećeg drvnog fonda, koji, kao što smo vidjeli,
upravo vapi da mu se pomogne i pristupi radu na potrebnom preobražaju i
oživljavanju proizvodnog potencijala. Za sada se na ovom drugom zadatku, za
naše pojmove najprioritetnijem, radi jako malo i na taj način gubi na dragocjenom
vremenu i tempu, dok se od zahvata, barem prema dosadašnjim rezultatima,
na prvom zadatku ne može ni iz daleka ono očekivati, one drvne mase
i u ono vrijeme kako je to predviđeno i na tome planiran opstanak pojedinih
kapaciteta drvarske industrije.


Ukoliko ne bismo već sada uočili nedovoljnu sigurnost tih postavki, tada
bismo već nakon relativno kratkog vremena bili prisiljeni izvršiti krajnji pritisak
na već i tako premali drvni fond četinjača, pa i pod cijenu daljnjeg smanjenja
osnovnog fonda drvne mase. Stoga se postavlja pitanje nije li bolje
i korisnije, obzirom na činjenicu da se razlika između iskazanog etata četinjača
i količine potrebne za alimentaciju industrijskih pogona redovito zadnjih godina
podmiruje naknadnim planovima sječa, da se već u sedmogodišnjem i dvadesetogodišnjem
perspektivnom planu etat četinjača povisi na iznos koji odgovara
iskazanim potrebama, a ta razlika u povišenju iznosi u 1964. godini 78.028 m3,
u 1970. god. 90.528 m3 i u 19801. god. 97.528 m8. U tome bi slučaju prosječni
etat četinjača od ukupnog fonda iznosio 1,8% do 1,9% umjesto iskazanih 1,5%
i još uvijek se kretao u granicama prosječnog volumnog prirasta pa čak i nešto
ispod toga. Uz preduvjet široke akcije očetinjavanja već prema ranije izloženim
tezama i sistematskog čišćenja drvnog fonda od nekvalitetnih drvnih masa, ne
samo da bismo za izvjesno duže razdoblje rješili pitanje najnužnije alimentacije
industrijskih pogona, već bismo u postojećim šumama postepeno pospješili i
ubrzali povećanje drvnih zaliha četinjača na dva načina i to postepenim urastanjem
novih drvnih masa na proširenim šumskim površinama s jedne strane,
a sa druge izvjesnim povećanjem volumnog prirasta na ostatku postojećeg
drvnog fonda što će se realno moći ostvarivati prvenstveno sječom debelih i
nekvalitetnih stabala i uz istovremenu štednju drvnih masa na stablima tanjih
i srednjih debljinskih razreda.


Ukoliko su izložene postavke u granicama tačne i prihvatljive, onda se
nameće zaključak, da je kao cijena za napeti etat četinjača, a u interesu povećanja
ovog inače deficitiranog drvnog fonda, potrebno predvidjeti i provoditi
velike i široke akcije na proširenju areala četinjača i na taj način postepenoj
sanaciji cjelokupnog drvnog fonda na prebomom području. Financijska sredstva
za ove radove, ukoliko ih bude dovoljno, a koja se dobivaju iz postojećeg drvnog
fonda, morala bi se stoga prvenstveno trošiti na ove akcije, a tek eventualni
viškovi i sredstva dobivena putem dugoročni h zajmova na osnivanje
novih kultura četinjača.


254