DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ETATA BUKVE U PREBORNIM SUMAMA PREMA SEDMOGODIŠNJEM PLANU U ODNOSU NA MOGUĆ
NA BAZI NORMALNOG STANJA SASTOJINA


Stanje sada
´U os


masa Delnice Senj Ogulin Gosipić Ukupno
CP a
Ukupn


3 3 3 3


Sortiment m* ">/o m «Vo m

ms


drvn a masa 176.738 100 115.280 100 170.000 100 355.230 100 870.248 100 540.000
ofolovina 28.727 16 21.150 18 47.748 20 62.916 18 160.541 20 — 216.000


ten je 2.526 9 1.900 8 4.898 10 4.404 7 13.728 9 2 75.600
rezanje I. 3.387 12 1.940 9 5.178 11 8.179 13 18.684 12 2 21.600
rezanje II. 9.050 32 6.060 28 17.398 36 25.796 41 58.304 36 7 64.800
rezanje III. 8.675 30 10.120 49 12.868 27 23.911 30 55.574 35 7 32.400
rezanje Po 4.565 16 1.130 6 7.406 16 626 1 13.727 8 2 43.200
drvo 524 1 — 524 —


drvo 126.301 71 75.770 66 94.999 56 235.416 66 532.566 65 — 259.200


26.906 21 22.720 30 34.451 36 58.094 29 152.171 29 19 155.520
99.475 79 53.050 70 60.540 64 167.322 71 380.395 71 46 103.680
21.630 13 18.360 16 27.253 16 56.890 16 124.141 15 15 64.800
etat listača 179.816 110.500 178.000 355.230 831.546