DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Razmatrajući situaciju sadašnjeg drvnog fonda u odnosu na potrebno približno
normalno stanje dolazimo pomoću tabele 1. do slijedećih zaključaka:


1.
Da je sadašnji drvni fond u odnosu na normalno stanje manji za oko
94,075.000 — 71,485.000 = 22,590.000 ni3, ili u prosjeku smanjen za 24%-U
tome je pogledu najteža situacija na području Šumskog gospodarstva Sen j
gdje to odstupanje iznosi čak 32%. Na području Šumskog gospodarstva
Gospi ć odstupanje iznosi 30%, Oguli n 21%, dok je na području Šumskog
gospodarstva Delnic e odstupanje najmanje i iznosi svega 13%.
2.
Drvni fond četinjača na ovome području u odnosu na zastupljenost prema
listačama i normalno stanje podbacuje na području Šumskog gospodarstva
D e 1 n i c e za 28%, Senj 64%, Ogulin 47% i Gospić 72%.
3.
Drvni fond četinjača u odnosu na normalno stanje iznosi po ha: Delnic e
189 m3, a trebalo bi da bude 262 m3, Sen j 66 m3, dok je normala 217 m3,
Ogulin 114 ms, umjesto 224 m3 i Gospić 59 m3 umjesto 210 ni3.
4.
Drvna masa listača po hektaru u odnosu na poželjnu smjesu i normalno
stanje veća je u prosjeku na cijelom području za 135 — 92 = 43 m3, na području
Delnica 116 — 88 = 28 m´3, Senja 113 — 93 = 23 m3 Ogulina
129 — 96 = 33 ni3 i Gospića 152 — 90 = 62 m3. Slijedi zaključak da
je na cijelom području drvni fond listača veći od normalnog stanja za
40,287.000 — 27,060.000 = 13,227.000 m3.
Valja napomenuti da je u tabeli 1. normalni drvni fond po hektaru računat
uz djelomičnu primjenu podataka po trećoj normali (Dr KLEPAC: »Novi
sistem uređivanja šuma«), a djelomično uz primjenu prikupljenih podataka
izravnao sa područja o kojem je ovdje riječ. Zastupljenost četinjača računata
je u prosjeku za područje Š. g. Delnice sa 75%, a za ostala područja 70%.


Tabela 2.


Struktura drvnog fonda po debljinskim razredima


Debljinski Fond sada Po Klepčevoj III niormali
razred jela/bukva trebalo bi biti približno:
u 000 m3 !/. / u 000 m8


10—20 cm 5.360 7,5 7 6.585
21—30 cm 9.949 13,8 20 18.815
31—40 cm 14.217 19,8 23 21.637
41—50 cm 15.858 22,5 21 19.756
51—60 12.875 18,0 18 16.934
61—70 cm 7.350 10,2 11 10.348
71 i više 5.877 8,2
Ukup n o: 71.486 100,0 100 94.075
Od toga četinjače 31.198 67.015


Iz tabele 2. vidi se da je u cjelini gledano struktura po debljinskim razredima
u odnosu na normale po Dr KLEPCU prilično povoljno raspoređena. Jače
odstupanje na niže jedino se pojavljuje kod debljinskog razreda 21—30, cm (zastupljenost
13,8%, a trebalo bi biti oko 20%). S obzirom da se ovdje radi o konkretnim
drvnim masama bilo bi zapravo bolje da se u ovome debljinskom razredu
pojavljuje zastupljenost i preko 20%. U tome slučaju, gledano u budućnost,
moglo bi se računati s povoljnijim postotkom volumnog prirasta. S druge strane
potpuno je logično da se u najtanjim debljinskim razredima pojavljuje izvjesna
praznina, s obzirom na činjenicu, da se na ovome području pretežno radi o
sastojinama, koje su u vrijeme tretmana pretežno bile potpuno ih djelomično