DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 82     <-- 82 -->        PDF

posljedica oštećenja, gubitak prirasta itd. Ta oštećenja treba ustanoviti količinski
u m3, a ujedno iskazivati i u dinarskoj vrijednosti,


e) Kao jedino sigurno sredstvo zaštite od divljači smatra se za sada solidno izgrađene
ograde. No pošto su troškovi za podizanje istih vrlo visoki to se
znatno smanjuju mogućnosti investiranja šumarstva u biološke investicije.


f) Sve ove mjere treba poduzimati za cijelo područje SR Hrvatske i iste provoditi
planski i sistematski.


LITERATURA


t


1.
Andrašić ing. Drago: Privredni značaj uzgojnih lovišta NRH Zagreb 1957.
2.
Andraišić ing. Drago: Prvi naši eksperimenti »Anthropinom« kod zaštite protiv
divljači. Lovački vjesnik 10/56. Zagreb.
3. Andrašić ing. Drago: Upotreba nekih kemijskih sredstava. Lov. vj. 3/56 — Zagreb.
4.
Car ing. Zvonko: Bonitiranje lovišta za jelena, srnu, divokozu i tetreba — Za~
greb 1961.
5.
Car ing. Zvonko: Potrefoe i perspektive razvoja lovne privrede SRH Lov. vj.
9/63. — Zagreb.
6.
Car ing. Zvonko: Nedostatak u dosadašnjem uzgoju srna u NRH Lov. vj. br.
2/57. — Zagreb.
7.
Cv. V Plenum saveza šum. društava Hrvatske Šumarski list 11—12/1963. Zagreb.
8.
Dragišić ing. Petar Jelen — Zagreb 1958.
9.
Dragišić ing. Petar Problem jelenske divljači u NRH Lov. vj. 7/59 — Zagreb.
10.
Fiedler ing. Nikola O jelenu — Lov. vj. 10/58. Zagreb.
11.
Hanizl ing. Dragutin Orjentacija u gospodarenju S. g. Slav. Požega — Sum. list
1/2 1964. Zagreb.
12.
Ivković Ljubiša Proučavanje uzroka šumskih šteta od jelena — Lov. vj. 4/56.
Zagreb.
13.
Jeftić ing. Miloš: Unošenje četinjara u šume lišćara — Beograd 1962.
14.
Kišpatić dr. ing. Josiip: Brojno stanje divljači u Evropi — Lov. vj. 1/2 — 62. —
Zagreb.
15.
Mott ing. Rafael: III Plenum Saveza šum. društava Hrvatske — Šum. list 1/2
1963. Zagreb.
16.
Novović ing. Marko: Uzgoj divljači i moderno gazdovanje Šumama <— Šumarstvo
7/8-1959. Beograd.
17.
Petrović ing. Nenad: Uticaj divljači i sitnih glodara u šum. proizvodnji — Zagreb
1960.
18.
Petrović ing. Nenad: Zaštita cetinijarskih rasadnika kultura plantaža i sastojina
od divljači i sitnih glodara — Materijal za seminar o zaštiti u Dolenskim toplicama
i od 14—17. II 1962. — Beograd 1962.
19.
Sommer dr. H. G.: Waldbau durch Zaiunschutz — Paul Parey in Hamburg u
Berlin 1956.
20.
Srdić ing. Dušan: Kemijski preparati za sprečavanje šteta od divljači — Lov vj.
26/61. Zagreb
21.
Tičak Berto: Štete od divljači — Lov. vj. 11/57. Zagreb.
22.
Turkalj ing. Z.: Lovostaja na srneću divljač — Lov. vj. 8/57.
23.
Vasić ing.- Milomir: Ogledi hemiske zaštite topole i vrbe od štetnog djelovanja
visoke divljači — Šum. list 8/9 1959.
24 Dosadašnji razvoj i današnji stepen razvijesnosti Kotara — Osijek, Osijek
1963.
25 Prvo Jugoslavensko savjetovanje o zaštiti šuma — Zagreb 1960.
26 Savremene metode proizvodnje drveta u prirodnim šumama, Beograd 1961.
2?7 Osnovni zakon o šumama.


244