DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Red.
br. -
Promjeri panjeva Jedinična cijena po ikom adu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vađenje panjieva
Vađenje panjeva
Za hrast, ipanjeve
Za ostale panj eve
Za mješovitu šumu
Za ihraist. panj eve
Za ostale painjeve
Za imješovtiitu šuimu
00000000
15—25 cm
25—SO cm
50—90 cm
50—90 cm
50—90 cm
90 pa na više
90 ipa na više
90 pa na više
15.500 Diln
15.500 Din
15.500 Diln
15.500 Din
15.500 Din
15.500 Din
15.500 Din
15.500 Din
::::
::
:
:
120
90
15
23
18
6
12
9
====
=
===
125 d/kcm
172 di/ikram
1033 d/kcim
674 d/ikom
861 d/kom
2583 d/kom
1292 d/kom
1722 d/kom


C) Kalkulacija cijena vađenja panjeva eksplozivom na bazi komisijske analize
utroška vremena i materijala po komisiji osnovanoj u Vodnoj zajednici »Česma-
Glogovnica« od 13. VI 1962. g.


Na bazi dobivenih podataka pisac ovog članka izradio je analize vađenja
panjeva koje bi mogle služiti kao gradilišne norme kod čega se uzelo u obzir
ne samo efektivno utrošeno vrijeme za pojedine radne operacije nego i ocjena
stvarno utrošenog ukupnog vremena koje se može očekivati kod takvog rada
kao i utrošak radnog vremena na konačnom oslobađanju panja sa korijenjem
iz zemlje (bez transporta).


Utrošak je materijala uzet prema nalazu komisije.


Jedino se na takav način može uspoređivati cijene ukoliko su i postignuti
rezultati vađenja isti tj. posve izvađen panj i odvojen od zemlje. Kod izrada
analiza uzelo se da je satnica minera 118 d/h, a da su satnice polukvalif. radnika
91 d/h, dok se nekvalif. radna snaga kalkulira sa 86 d/h,


Faktor na radnu snagu uzet je kao i prije kod radova u režiji tj, neto plaće
pomnožene sa 3. Cijene utrošenog materijala su uzete na bazi današnjih cijena.
Po tako izrađenim analizama dobilo se da su cijene vađenja panjeva eksplozivom
slijedeće:


Red. Vrsta rada Promjer panjeva Jedin. cijena
br. u cm za vađenje po
komadu u d


1. Vađenje panjeva eksplozivom 0 15—25 258
2. Vađenje panjeva eksplozivom 0 25—50 429
3. Vađenje panjeva eksplozivom 0 50—90 1.281
4. Vađenje panjeva eksplozivom 0 90 pa na više 2.156
Iznesene cijene su kalkulirane prilično škrto pa bi ih realno trebalo povisiti
bar za 20;—30%. Mi ih ipak uzimamo onakve kakve su iznesene u gornjoj tabeli.


D) Uspoređivanje cijena za pojedine načine vađenja panjeva i uštede koje se
mogu postići


Radi što jasnijeg prikaza rezultata prije iznesenih analiza sračunat ćemo
iznose koštanja vađenja panjeva na razne načine i to s površina dionica na kojima
su vršena osmatran ja rada s strojem D-8 tj. s posječene šume površine
od ukupno 4,2 + 6,7 ha = 10,9 ha šume.