DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 7     <-- 7 -->        PDF

stavno analiza cijene koštanja vađenja panjeva na razne načine i konačno
usporedba tih cijena i uštede.


A) Kalkulacija vađenja panjeva ručno


Vrlo se često u praksi susrećemo sa tim načinom rada koji ima opravdanja
samo u slučaju ako se radi o manjem opsegu rada — ali će se često naći, da se
on provodi i u većem opsegu, što sigurno nije ekonomično. To će se pokazati
nastavno.


Većina organizacija kod provedbe takvih radova iskorišćuju naše grad. norme
i to G. N. 200-401-8 b-c-d-e.


Nećemo iznositi izračunavanja cijena po gornjim analizama, nego samo
elemente po kojima se izračunalo cijene i pregled dobivenih cijena.


Cijene su izračunate na osnovu citiranih normi, kod čega se računalo sa
satnicom od 85 d/h za RI što je za današnje prilike realna kalkulativna cijena.
Izračunate su 2 cijene i to cijena za režijski rad kakav se provodi kod vodnih
zajednica, šumskih gospodarstava i poljopriv. organizacija koje izvode takve
radove i eventualno drugih organizacija — i cijene za rad grad. poduzeća.


Kod režijskog rada računat je faktor 3 na neto plaće izrade, a kod rada
koji izvode grad. poduzeća, faktor 5,5 na neto plaće izrade.


Na osnovu takvih kalkulacija dobivene su slijedeće cijene:


Cijena kod Cijena kod


Red Vrsta rada Promjer Neto izvedbe u izvedbe pu


br. panjeva plaća režiji po tem grad.


u cm kam/u d poduzeća


ikom u d


1. Vađenje panjeva 0 15— 25 187 561 1.028
2. 0 25— 50 510 1.530 2.805
»> J>


3. >» »> 0 50— 90 1.275 3.825 7.012
4. > » 0 90—100 1.530 4.590 8.414
5. »» »» 0i 100—110 1.785 5.355 9.817
6. >> >) 0 110—120 2.040 6.120 11.220
7. >> u 0 120—130 2.295 6.885 12.622
8. » >) 0 130—140 2.550 7.650 14.024
9.
9.
>> 0 90—1404 kom 0 90—100/i
1 kom 0 130^-140/ 1.734 5.202 9.536


B) Kalkulacija cijena vađenja panjeva mehanizacijom tj. pomoću stroja Caterpillar
D-S sa uređajem za vađenje panjeva


Cijena rada stroja po 1 efektivnom satu rada kalkulirana prema današnjim
cijenama iznosi okruglo oko 15.500 Din/ef. satu.


Ako se izvrši proračun cijene koštanja vađenja panjeva prema prije izloženim
dobivenim rezultatima koji su izneseni tabelarno, dobit ćemo da cijene
koštanja vađenja panjeva mehanizacijom iznose kako slijedi: