DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Prema tome ukupna vrijednost proizvodnje rekonstrukcija i konverzija degradiranih,
malovrijednih i slaboproizvodnih šuma iznosi 377,41 milijardu dinara.


8. IZVORI FINANCIRANJA
Općenito izvori financiranja investicija za podizanje novih kultura i regeneraciju
šuma potiču:


— iz amortizacije,
— iz fondova privredne organizacije i
— iz investic. zajmova.
Prema St. God. 1963. izvori financiranja investicija u šumarstvu SR Hrvatske
bili su:
u mil. dinara


— iz amortizacije
. 1.072
— iz fonda P. O.
. 1.033
— iz investic. zajmova
1.848
Od osobite je važnosti da se izvori financiranja pravilno iskoriste. Investicijske
zajmove treba iskoristiti za očito rentabilne rekonstrukcije, dok vlastita
sredstva treba trošiti na ostale rekonstrukcije i konverzije koje su na granici
rentabiliteta.


9. PRIPREMNI RADOVI ZA PLANSKU REKONSTRUKCIJU I KONVERZIJU
DEGRADIRANIH, MALOVRIJEDNIH I SLABOPROIZVODNIH ŠUMA
1.
Izvršiti klasifikaciju šuma šumskoprivrednih područja na ekonomske i degradirane,
malovrijedne i slaboproizvodne šume za rekonstrukciju i konverziju
prema uslovima rentabiliteta, po jednoobraznim kriterijima za svako
šumsko privredno područje.
2.
Ispitati mogućnost podizanja kultura četinara ubrzanog rasta na mediteranskom
području.
3.
Ispitati mogućnost iskorištenja privatnih šuma za proizvodnju celuloze i
drugih deficitnih sortimenata. Potrebno je da se u prvom redu ispita struktura
tih šuma po vrsti drveta i sortimentima.
4.
Ispitati mogućnost i ekonomsku opravdanost iskorištenja tankog drveta
bukve kao i grabovog drveta za proizvodnju celuloze u novoj fabrici celuloze
lišćara koja se nalazi u osnivanju.
5.
Utvrditi prosječne troškove rekonstrukcije degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih
šuma na 4—5 izabranih tipova prema vrsti i stanju autohtonih
sastojina, potencijalnoj plodnosti tla, uslovima eksploatacije i uslovima podizanja
novih kultura.
ZAKLJUČCI


1.
U SR Hrvatskoj postoji nesklad između proizvodnje i potrošnje drveta.
Utvrđeno je da taj nesklad pored drugih mjera treba rješavati i rekonstrukcijom
i konverzijom degradiranih šuma introdukcijom brzorastućih vrsta
četinara i lišćara.


2.
Objekti rekonstrukcije i konverzije treba u pravilu da budu slijedeće kategorije
šuma sa potencijalnom plodnosti tla:

degradirane visoke i niske šume,

slaboproizvodne nedegradirane šume,

malovri jedne nedegradirane šume.
201