DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 37     <-- 37 -->        PDF

nje. Vrlo je čest slučaj da dva susjedna šumska gospodarstva nabavljaju tešku
mehanizaciju nezavisno jedno od drugog, koja poslije leži neiskorištena. U jednom
gospodarstvu naišli smo na pr. na mašine koje su u jednoj godini bile korištene
svega sa 22% svog radnog vremena.


Nas posebno zanima korištenje teške mehanizacije za krčenje panjeva i
šikara. To je redovno vrlo skupa mehanizacija, koja bi možda mogla imati računa
na jednom širem području od nekoliko šumskih gospodarstava. Nameće
se stoga potreba integracije šumskih gospodarstava, barem u nekim sektorima
njihove djelatnosti, koja može da bude znatan izvor sniženja troškova proizvodnog
procesa.


6. TROŠKOVI REKONSTRUKCIJE I KONVERZIJE
Troškovi rekonstrukcije


Troškovi rekonstrukcije kako je to već bilo u pređašnjim glavama izneseno
sastoje se od:
a) troškova osnivačke faze


— troškova iskorištenja autohtone sastojine,
— troškova podizanja kultura unesenih vrsta,
b) troškova održavanja,
c) troškova finalne realizacije.
Mi ne raspolažemo sa takvim podacima koji bi nam dozvolili da operiramo
vjerodostojnim prosjekom barem za pojedina područja SR Hrvatske, iz razloga
što se rekonstrukcije degradiranih i ostalih šuma uopće nisu izvodile, osim ponegdje
sporadično, po tipovima koji su naprijed opisani i koji se primjenjuju
u savremenom šumarstvu.


Postoje samo podaci za pojedine operacije procesa rekonstrukcije. Tako na
pr. troškovi krčenja panjeva mogu da iznose od 160.000 do 350.000 dinara po ha
prema veličini i broju panjeva po ha. Kako smo već ranije iznijeli, kod rekonstrukcija
kod kojih i tako ne dolazi u obzir poljoprivredna međukultura, vrlo
je vjerojatno da će, naročito u brdskim područjima, mašinsko krčenje kao i krčenje
sa eksplozivom biti zamijenjeno sa kemijskim uništavanjem izbojne snage
panjeva, a horizontalna obrada da će biti zamijenjena sa vertikalnom, što će znatno
sniziti troškove krčenja s jedne strane, ali povisiti troškove sadnje s druge
strane radi nemogućnosti primjene mašinske sadnje, koja je za 60—80% jeftinija
od ručne.


U »Razvojnim mogućnostima« proizvodnog potencijala šumskog fonda 1964.
do 1970. Sekretarijata za šumarstvo SRH uzet je kao prosječni trošak osnivanja
jednog hektara kultura četinjača 350.000 dinara pa bi prema tome troškovi rekonstrukcije
za efektivnu površinu od 90.902 ha iznosili: 31,8 milijardi dinara.


Potrebno je da se troškovi rekonstrukcija utvrde na probnim objektima u
nekoliko šumskih gospodarstava raznolikih uslova i da se prema učešću tih
tipova odredi jedna prosječna cijena rekonstrukcije za pojedine privredne oblasti
i za kontinentalno područje republike.


7. VRIJEDNOST PROIZVODNJE
Vrijednost proizvodnje rekonstrukcije


Vrijednost proizvodnje rekonstrukcije sastoji se od:
a) vrijednosti posječene drvne mase autohtone sastojine osnivačke faze,
b) vrijednosti drvne mase proreda autohtone sastojine i kultura,
c) vrijednosti drvne mase sječivog prihoda unesenih vrsta.


199