DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 36     <-- 36 -->        PDF

ćem turnusu. To bi bila osnovna razlika između tih silvikultura. U nekim zemljama
gdje se ta nova ubrzana silvikultura razvila, taj cilj je postignut:
a) upotrebom vrsta brzoga rasta provjerene provenijencije,
b) iskorištenjem poljoprivrednih zemljišta ili šumskih zemljišta prvih boniteta,
c) sadnjom razvijenih školovanih sadnica,
d) dubokom obradom zemljišta sa teškom mehanizacijom,


e) osnovnom i dopunskom fertilizacijom uz primjenu mehanizacije,
f) redovnom kultivacijom sa lakšom mehanizacijom i hemizacijom,
g) redovnim proredama,
h) redovnim potkresivanjem grana,
i) upotrebom kemijskih sredstava za zaštitu.


Međutim mogućnost primjene i rentabilitet jedne takve tehnologije koja
treba znatna startna i redovna naknadna financijska sredstva uslovljena je posebnom
ekonomikom zemlje u kojoj se ona razvila. Kalemljena u ekonomike
drugog tipa, može da dade kvantitativno isti rezultat, ali ne i jednaki ekonomski
efekat, odnosno rentabilitet.


Međutim, ako je potrebno, kao što i jest, planski podizati stotine hiljada
kultura ubrzanog rasta u cilju rekonstrukcije, onda treba imati u vidu:da cilj nove silvikulture treba da bude jeftina proizvodnja većih drvnih
masa u što kraćem vremenu, bez obzira na tehnologiju kojom se taj cilj
postizava,

da primjena najskuplje tehnologije ne znači svugdje i u svako doba i najveći
ekonomski efekat.
Jedini uslovi za koje se a priori može kazati da su nužni za postizavanje
najboljih ekonomskih efekata jesu slijedeći:


— postojanje odgovarajućih brzorastućih vrsta,

upotreba sjemenskog i sadnog materijala provjerene provenijencije i
— iskorištenje plodnijih zemljišta.
Kad je riječ o tehnici podizanja ne treba smetnuti s vida da su relativno
visoko realizirani prirasti strobusa, bijelog bora i smreke o kojima je bilo govora
postignuti najobičnijim tzv. klasičnim pošumljavanjem bez ikakve primjene
danas savremenih sredstava, koristeći samo optimalno odgovarajuće stanište.
U toj činjenici kriju se znatni izvori sniženja troškova podizanja kultura
unesenih vrsta. Radi toga ne treba se odreći ni jedne tehnike podizanja novih
kultura, ukoliko je ona opravdana postizavanjem najvećeg ekonomskog efekta
koji odgovara ekonomici zemlje.
Troškovi podizanja kultura unesenih vrsta direktno terete osnivačku fazu
rekonstrukcije, pa je nužno da se proces podizanja racionalizira do krajnje
granice i snize njegovi troškovi. Sto se tiče troškova održavanja kultura oni su
razvučeni na jedan duži period, te se lakše snose od troškova osnivačke faze.
Troškovi pak finalne faze tj. sječe glavnog sječivog prihoda unesenih vrsta dolaze
uporedo sa financijskom realizacijom pa o njima nije potrebno dalje govoriti.
´ |


5.6. Problem organizacije pogona
Organizacija pogona rekonstrukcije odnosno konverzije ima presudnu ulogu
za rentabilitet proizvodnje. Šumska gospodarstva nastala u okviru bivših
kotarskih granica vrlo često ne odgovaraju potrebama jedne moderne proizvod