DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 33     <-- 33 -->        PDF

sve više grubo drvo kojega one koraju u velikim masama na industrijski način u
specijalnim bubnjevima.


Usavršavanja koja su postignuta u oblasti čišćenja celulozne paste dozvoljavaju
uostfelom jedno sasvim površno koranje, ali se time pojavljuje i zaoštrava problem
zagađenja rijeka sa otpadnim vodama.


b) Ostala korišćenja:
Na savjetovanju u Zenevi je ukazano na još nekoliko načina iskorištenja tankog
drveta kao što je: ploče iverice, destilacija, kao i novi način iskorištenja drveta za
ogrjev koji je našao veliku primjenu u Finskoj. U Vladičinom Hanu, SB Srbija
podignuta je fabrika celuloze koja iskorišćuje tanko drvo tvrdih lišćara.
i


5.3.4. Iskorištavanje graba
Iz naprijed navedenih podataka vidi se da je kod nas (predviđen godišnji etat
graba u kontinentalnom području SRH u količini od 200.000 m3 od koje količine
otpada na ogrjev 80°/o, a ostatak na trupce i rudno drvo. Drvna masa graba degradiranih
i ostalih izdvojenih sastojina u kojima treba da se vrši rekonstrukcija ili konverzija
iznosi 1,628.000 m3. To je znatna masa koja je veća za 200.ODO m3 od mase
koja je predviđena nacrtom društvenog plana za period 1964—1970. Rješenje problema
racionalnog iskorištavanja te mase također se postavlja pred 7-godišnji plan.


Na pomenutoim savjetovanju u Ženevi mnogi su delegati istakli prednost graba za
proizvodnju papira pred bukvom i pored toga što se grab teško kora, naročito ako
je od sječe prošlo dosta vremena.


U Francuskoj je problem iskorištenja graba povoljno riješen u industrijskim
razmjerima na dva načina: mi ćemo prikazati oba načina, jer su za nas od naročite
važnosti:


a) Za proizvodnju papira za pakovanje
Tvornica Novillars od 1957. g. društva La Rochette-Cemp o iskorišćuje
u znatnoj mjeri grab umjesto četinara koje je dosada isključivo upotrebljavala. Ona
kupuje godišnije olko 100.000 prim oblica od 6 cm na više primljenih sa korom. Prednost
uvijek ima svježe sječeno drvo, ne starije od 3 mjeseca. Drvo se kora u bubnju
poslije parenja u pari izrezano na male pločice koje imaju širinu jednog palca i
koje otale idu ispiračima. Tu se drvo tretira u jednoj otopini kalcijevog bisulfite u
prisutnosti slobodnoig SO2, na temperaturi većoj od 100* sve do otapanja neceluloiznih
sastojaka.


Dobivena vlakna se dugo rafiniraju da im se dade prozirnost te ise pretvaraju u papir
za pakovanje polusulfitnog tipa. Ovaj se papir proizvodi sa 70"/» grabove paste i
30% paste četinara koja dolazi iz drugih tvornica.


b) Za proizvodnju ploča iverica suhim postupkom
Tvornica Chamouille y je novije konstrukcije i radi od 1960. g. Ona je
iskorišćavala 1961. god. 700.000 ms drva godišnje, a može da podvostruči proizvodnju.
Tvornica kupuje jednu trećinu oblica graba 4—25 cm promjera isporučenih pod
korom i 273 oblica i grana hrasta istih dimenzija i uslova isporuke. Oblice graba
se koraju u bubnju poslije parenja kao u Novillars-u. One se odmah prerađuju u
pločice koje služe za pravljene lica ploča iverica. Oblice hrasta ostavlene pod korom
razrezu se na pločice koje služe za pravljenje unutanjeg dijela ploče. God. 1961.
ovdje se radilo o jednom sasvim novoim procesu po kojemu su vlakna spajana siuhijm
putem. Proizvedene ploče imaju dva glatka lica, dok je gornje lice ploča do tada
bilo glatko a donje grubo. Ova je proizvodnja od velike važnosti za iskorištavanje
niskih šuma, proreda kao i granjevine.


5.3.5. Sniženje troškova proizvodnje osnivačke faze rekonstrukcije i konverzije
Sniženje troškova proizvodnje osnivačke faze odnosi se na:


— troškove eksploatacije,
— operativne troškove mašina,

troškove krčenja ili likvidacije panjeva.
1) Troškovi eksploatacije
195