DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Definicija promjera ispod kojega se drvo smatra tankim može se formulirati iz
slijedećeg dijagrama broj 1.


Din


25 2 0 15 10 6 5 0
Padajući promjer u cm.


Diagram broj 1


Koordinate taöke Ikrižanja dviju krivulja, koja odgovara drvefcu kojemu je vrijednost
na panju jednaka O vrlo su različite prema prilikama. Prema prilikama u
raznim izemljaima i prema načinima siječe smatra se tankim drvetom ono kojemu je
vrijednost na panju negativna, nula ili neznafo pozitivna. Tendencija j:e da se povećaju
vrijednosti koordinata krivulje prodajnih cijena a smanje koordinate krivulje
cijene koštanja.


Količina manuelnog rada po jedinici izrađene robe može logano da pada upotrebom
boljeg oruđa, bolje organizacije rada i bolje stručne izvjezbanosti, ali koju
uvijek prati i povećanje radničke nadnifce. Naprotiv količina mehaniziranog radnog
vremena po jedinici proizvoda naglo pada uporedo sa upotrebom savršenijih mašina i
poboljšanjem organizacije pogona. Skoro je uvijek moguće kod eksploatacije povećati-
procenat mehaniziranog rada i umanjiti procenat manuelnog rada i na taj
način umanjiti cijenu koštanja. Međutim to nije uvijek lako postići sa drvetom malih
dimenzija, naročito iz niskih šuma.


Pošto je problem dirveta malih dimenzija ovako postavljen i definiran odmah naim
se ukazuju perspektive novih rješenja ili mogućnost raznih poboljšanja starijih metoda
iskorištavanja u jednom prelaznom periodu:


a) Drvo za celulozu (papir)
Problem iskorištenja tankog drveta za celulozu je tehnički i ekonomski. Tehnički
problem ima mnogo rješenja. Postoje različiti tipovi papira i kartona koji mogu
da apsorfoiraijtu neprerađenu ili pdlubijeijenu pastu dobivenu od tankog drveta li-
šćara pa čak i nekoranu. Valoviti karton, razni papiri itd. mogu podnijeti jedan veliki
procenat ove paste.


U većini zemalja zabilježeno je sniženje promjera drva kojega kupuju fabrike
celuloze. Često se sada ide do 6 cm na tanjem kraju i niže. Evropske fabrike kupuju