DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


GODIŠTE 88 SVIBANJ — LIPANJ GODINA 1964.


ANALIZA RADA KOPAČA PANJEVA »CATERPILLAR« D-8


kod izvedbe zemljanih radova kroz šumska područja Gornjeg Posavljausporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine


Ing. FRANJO JUNG


Direkcija za Savu iz Zagreba osnovana je sa zadatkom da izgradi objekte
obrane od poplave i vrši melioracijske radove na području Gornjeg Posavlja.


Kod radova na tom području, velik je dio predviđen da se izvede kroz
šumska područja, koja su kod viših vodostaja Save i njenih pritoka poplavljena.
Izvedba je radova moguća tek onda kada se poplavne vode povuku i zemljište
ocijedi i prosuši. Pošto su poplave dosta česta pojava na tom području pa se
dešavaju godišnje 2—3, a´i više puta, to se radi toga radovi moraju forsirano
izvoditi u vrijeme kada to prilike dozvoljavaju.


Objekti obrane od poplave tj. uglavnom obrambeni nasipi izvode se često
kilometrima kroz šumska područja i prije početka radova uvijek se mora pripremiti
gradilište tj. mora se izvršiti čista sječa šume u pojasu od 50—100 m
i izvršiti prethodno izvoz drvnih masa, te očistiti teren od granja. Već je taj
rad s obzirom na poplavne okolnosti dosta teško izvršiti, tako da se period
koji ostaje za izvedbu građevinskih radova još više skraćuje. Nakon izvršene
čiste sječe šumskih površina i izvoza drvnih masa kao prvi rad dolazi vađenje
panjeva sa trase nasipa i pozajmišta, kao i vađenje korijenja te čišćenje terena
od vegetacije.


Šume su u Gornjem Posavlju u većini mješovite u kojima prevladava hrast,
a ima dosta cera, jasena, brijesta, graba, johe i ostalih listača u manjoj mjeri.


Prema investicijskom programu bilo je predviđeno da se u periodu od 10
godina povadi oko 1,400.000 panjeva tj. prosječno oko 140.000 godišnje. Gradilišta
se nalaze u predjelima koji su dosta daleko od naselja. Sama su naselja
obično mala sela odakle je nemoguće nabaviti potrebnu radnu snagu za eventualno
ručno vađenje panjeva koje iziskuje veliki broj ljudske radne snage.


Panjevi koje treba vaditi dosta su veliki i sa vrlo jakim i razgranatim
korijenjem, jer se radi većinom o hrastovim šumama starim u prosjeku 50—10O
godina.


Iz toga razloga se već kod izrade investicijskog programa predviđala nabavka
mehanizacije za vađenje panjeva i otklanjanje humusnog sloja skupa sa
korijenjem. Predviđena je nabavka robustnih strojeva od 160 do 325 KS koji bi
bih u stanju vaditi i panjeve većih promjera tj. preko 0 50 cm pa i do 0 140 cm.


Kod toga se mjerio promjer pri dnu stabla tj. promjer nakon sječe.