DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Ta dinamika je dana u tabeli br. 8.
Slična je dinamika procesa konverzije sa plantažama kod kojih ulaze troškovi
i prihodi poljoprivredne proizvodnje.
Sve izdvojene sastojine nemaju jednake uslove rentabiliteta. Sa tog gledišta
rekonstrukcija odnosno konverzacija može biti:
— očito rentabilna i


— uslovno rentabilna,
jer smo nerentabilne rekonstrukcije već ranije isključili iz našeg razmatranja.
Očito rentabilne rekonstrukcije odnosno konverzije jesu one kod kojih je
ostvarena:rentabilna proizvodnja osnivačke faze,
— rentabilna proizvodnja introdukcije.
Fizički uslovi rentabiliteta rekonstrukcije uopće jesu:

potencijalno plodno tlo,
— količina i sortimenti drvne mase autohtone sastojine,
— svojstva brzog rasta unesenih vrsta,
dok su eksploatacijski
uslovi:
— otvorenost šume koja se rekonstruira i njenaudaljenost od izvoznog puta.
1.
Potencijalna plodnost tla utječe na:
— volumen glavne realizacije, tj. sječivog prihoda introdukcije,
—´ na proizvodnju autohtone sastojine koja ostaje,
— na troškove podizanja nove kulture,

na troškove održavanja nove kulture.
2.
Količina i sortimenti drvne mase koja se siječe, utječe na rentabilitet proizvodnje
osnivačke faze.
3.
Eksploatacijski uslovi utječu na:

visinu troškova proizvodnje osnivačke faze,

visinu troškova podizanja nove kulture i
— na visinu troškova konačne realizacije.
Uslovno rentabilne rekonstrukcije jesu one:
— čiji je rentabilitet vezan za postojanje odgovarajućih industrijskih prerađivačkih
kapaciteta ili
— čiji je rezultat zavisan o raznim lokalnim i promjenljivim faktorima
koji se moraju od slučaja do slučaja uzimati u obzir.
Najveći dio naših šuma koje treba rekonstruirati naročito brdskog i prigorskog
područja
pripada kategoriji uslovno rentabilnih rekonstrukcija.
Osnivačka faza procesa rekonstrukcija ili konverzije sastoji se od dva dijela:


1.
proizvodnja osnivačke faze,
2. podizanje kulture unesenih brzorastućih vrsta ih ukratko introdukcija.
Lako se može uvidjeti da je pravilno rješenje tehničkih i ekonomskih problema
osnivačke faze temelj za uspjeh i rentabilitet rekonstrukcije, odnosno
konverzije uopće, jer nam proizvodnja osnivačke faze može da podmiri katkada
sve a često znatan dio troškova podizanja, a o pravilnom pak podizanju nove
kutlure ovisi volumen glavne realizacije i dužina turnusa proizvodnje.


5.3. Proizvodnja osnivačke faze rekonstrukcija i konverzija
Kod rekonstrukcije, proizvodnju osnivačke faze predstavlja drvna masa
autohtone sastojine koja se siječe čistom sječom kao i drvna masa prve proredne
sječe u sastojini koja ostaje. Ta se drvna masa u pretežnom broju sluča