DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ta proizvodnja općenito čini, odnosno činit će sastavni dio ukupne proizvodnje
celuloznog drveta (odnosno tehničkog) koju šumsko gospodarstvo ostvaruje
i u drugim proizvodnim procesima kao što su: eksploatacija prirodnih
šuma i podizanje kultura ubrzanog rasta i plantaža na golim površinama.


Pitanje koje se postavlja je slijedeće: kako na određenoj fizičkoj bazi koju
predstavlja postojeća sastojina i tlo degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih
šuma i kultura stvoriti u republičkim razmjerima uslove za postizavanje
maksimalnog netto produkta odnosno kolika i kakva trebaju da budu angažirana
poslovna sredstva i radnici da bi se taj cilj postigao.


Da bismo mogli da izvršimo analizu utjecaja gornjih faktora potrebno je
da utvrdimo strukturu proizvodnog procesa proizvodnje industrijskog drveta
putem rekonstrukcije (odnosno konverzije) degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih
šuma. Već smo ranije utvrdili da se svaka rekonstrukcija, posmatrana
statički, sastoji od dva dijela:


— kutlure unesenih vrsta i
— autohtone sastojine,
dok je rezultat konverzije
potpuno nova kultura.
Dinamika procesa rekonstrukcije sastoji se od tri dijela:


1. Osnivačka (zbijena) faza procesa rekonstrukcije (konverzije),
2. Održavanje ili razvučeni dio procesa,
3. Finalna faza procesa ili glavna realizacija.
Dinamika procesa rekonstrukcije
Tabela 8.


Prihodi za


Operacija Troškovi


realizaciju


I. Osnivaöka faza procesa rekonstrukcije
Čista sječa autohtone Obaranje, izrada, kora-
Prodaja drvne mase či


sastojine nje i transport
ste sječe


Krčenje panjeva Pirodaja panjeva


Prva proredna sječa Obaranje, izrada, kora-
Prodaja drvne mase pr


autohtone sastojine nje i transport
ve proredne sječe


koja ostaje


Podizanje (kulture br-Obrada tla: đutorenje i


zorastućih vrsta prihranjivanje, .nabavka


sadnica, sadnja, kultiva


cija, zaštita


II. Održavanjte rekonstrukcije
Održavanje kulture Popunjavanje, prihraunesenih
vrsta njivanje, kultivacija,
potkresivanje, zaštita


2. Proredna sječa u kulObaranje,
izrada, kora-Prodaja drvne mase proturi
unesenih
vrsta nje i transport rednih sječa unesenih
vrsta


3. Proredna sječa u a-Obaranje, izrada, kora- Prodaja drvne mase proutohtonoj
sastojini
nje i transport redne sječe autohtone
sastojine


III. Finalna faza protcesa rekonstrukcije
1. Cista sječa drvne mase
glavnog sječivog
prihoda unesenih vrsta
Obaranje, izrada,
nje i transport
kora-Prodaja drvne mase čiste
sječe unesenih vrsta
2. Proredna sječa autohtone
sastojine
Obaranje, izrada,
nje i transport
kora-Prodaja drvne mase proredne
sječe autohtone
sastojine
189