DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Sto se tiče rekonstrukcije degradiranih i drugih šuma sa četinarima tu je


mogućnost upoređivanja po vremenu i prostoru mnogo manja. Vjerojatno da


bi konverzija izvjesnih kategorija degradiranih i drugih šuma sa četinarima uz


poljoprivrednu proizvodnju (na, za tu svrhu prikladnim terenima) pokazala


slične rezultate kao i sa topolama, ali su takva staništa za četinare dosta ogra


ničena, dok se u brdovitim i bregovitim područjima moramo kloniti konverzija i


primjenjivati samo rekonstrukcije iz razloga koje smo naveli.


Iskustva sa četinarima su još početna, ona se mogu orijentacijski upoređivati
sa dosadašnjom proizvodnjom degradiranih i drugih šuma koja varira od 0
pa čak do 100´ i više m3 po ha prema vrsti sječe (proredna ili čista). Osim toga
kod rekonstrukcije degradiranih i drugih šuma sa četinarima imamo kako smo
naprijed naveli jednu proizvodnju lišćarskog drveta, koja je vezana za proizvodnju
četinara i o kojoj u izvjesnoj mjeri zavisi rentabilitet cjelokupne proizvodnje.


5.2. Pokazatelji rentabilileta
Kod nas su propisani jedinstveni pokazatelji poslovnog uspjeha privrednih
organizacija. Pomoću tih pokazatelja jedna poslovna organizacija uspoređuje
svoj poslovni uspjeh po vremenu i prostoru tj. sa poslovnim uspjehom pređašnjih
godina i sa poslovnim uspjehom srodnih privrednih organizacija.


Na koji način se mogu iskoristiti propisani jedinstveni pokazatelji poslovnog
uspjeha, u konkretnom slučaju rekonstrukcije jedne degradirane sastojine,
stvar je jednostavna: na osnovu predviđenih očekivanih prihoda na drvnim
masama (čija količina je realno utvrđena na bazi ispitivanja i studijskog predviđanja)
izračunavaju se veličine odnosnih pokazatelja iz kojih se vidi ekonomska
opravdanost i rentabilitet rekonstrukcije. Na takav način ispitivani poslovni
uspjeh pokazuje se od slučaja do slučaja pozitivnim ili negativnim prema tome


o kakvoj se autohtonoj sastojini radi, o stanju tala kao i o mnogim drugim faktorima
na koje ćemo se još vratiti. Prema tome jedinstveni pokazatelji služe
i kod izrade investicijskih programa da se utvrdi opravdanost nekog ulaganja.
Ostvareni rezultat jedne privredne organizacije ima tri oblika:


1. količinu realizirane proizvodnje kao naturalni izraz ostvarenog rezultata,
2. ukupni prihod i
3. netto produkt kao vrijednosni izraz ostvarenog rezultata.
Osnovna ekonomska kategorija od koje se polazi pri mjerenju i ocjeni
poslovnog uspjeha je ostvareni netto produkt privredne organizacije jer je on
izvor:


— za povećanje životnog standarda radnih ljudi i
— proširene društvene reprodukcije, pa prema tome i izvor stvaranja povoljnih
uslova za povećanje produktivnosti rada i daljnjeg povećanja standarda
radnika.
Osnovne komponente poslovnog uspjeha prema tome jesu:


— masa ostvarenog neto produkta,
— angažirani radnici i
— angažirana poslovna sredstva.
Jedinstvenim pokazateljima vrši se analiza cjelokupne djelatnosti jedne
privredne organizacije. Ali naš zadatak je ovdje nešto drugačiji. Mi bi trebali
da u okviru jedne privredne grane utvrdimo uslove budućeg poslovnog uspjeha
samo jednog dijela proizvodne djelatnosti te privredne grane tj. proizvodnje celuloznog
drveta (ili tehničkog) putem rekonstrukcije degradiranih i drugih šuma.