DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Tabela 5.
Sječiva drvna masa po ha unesenih vrsta kod rekonstrukcije i konverzije i poprečni
godišnji prirast
Kontinentalno područje SRH


Sječiva drvna masa po hektaru ms


Drvna masa proreda
Vrste
C —


1
o o


I


s


preč
dišn.


o


rast
/ha


avni
čivi
hod
/ha


rt a


©
o


eo o


&


XI IO


O i-i


03
> "83


A, , Četinari


1.
Strotous
Duglazija 25 17,0 425 255 170 70 100
2.
Bijeli bor 25 11,5 288 200 88 30 58
3.
Smreka
Ariš
Jela 30 8,6 260 140 120 50 70
4.
Crni bor 40 6,0 240 130 110 40 60
B.
Lišćari
1.
Topola 12 17,5 210 210 — — .—
2.
Joha 25 8 0 200 200 — — —
3.
Breza 25 7,0 175 100 75 60 25
Tabela 6.


Ukupna sječiva drvna masa u 000 m3


Vrsta Ukupno «Vo Glavni !%> Prihod »/»
sječivi proreda
prihod


Sveukupno
U ´%>
38.204
100
100 26.981
100
70 11.223
100
30
Četinari 29.031 100 17.851 60 11.180 40
U"Vo 76 66 100
Lišćari 9.173 100 9.130 100
U´%> 24 34


prema dužini turnusa. Prva proreda je uvijek jača po broju stabala, a druga po
masi. Pregled tih prorednih sječa dan je u nižoj tabeli broj 7.


Tabela 7.


Drvna masa proreda u 000 m*
Vrsta Turnus Ukupno Prva pro- Druga proreda
od reda od
10-15 god. 18-25 god.


1.
Strobus
2.3.
Duglazija
Bijeli bor
Smreka
25
25
4.952
2.842
2.037
969
2.915
1.873
Ariš
Jela 30 2.456 1.023 1.433
4. Crni bor 40 927 337 290
Ukupno : 11.177 4.366 6.811