DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Tabela 3.
Ukupna drvna masa autohtonih sastojina koja se siječe čistom sječom na površinama
izdvojenim za konverzije i rekonstrukcije po vrstama drveća


Kontinentalno područje SRH u 000 m3
Drvna masa autohtone sastojine koja se sječe


čist. sječom


Područje


is«


3 KW


Cistom


sječom


se siječe


o


c


a > . a


3 rt


3^


OJ


M


u


Sveukupno 14337 10425 3128 4557 1454 532 734
Konverzija u nizinskom
području 4553 100 4558 2336 1179 584 459
Rekonstrukcije 9779 60 5867 792 3398 870 73 734
I. Oblast jednosobnih
Suma 5202 60 3121 792 1362 780 73 H
1
1. nizinskoručje
pod400
60 240 180 60
2. brdsko
područje 4802 60 2881 612 ´ 1362 810 73 M
II. OblastSuma
prebomih
4577 60 2746 2036 710


Tabela 4.
Ukupna drvna masa čistih siječa i prve proredne sječe autohtonih sastojina izdvojenih
za konverzije i rekonstrukcije od 60°/o
Kontinentalno područje SRH


u 000 ma


Drvna masa čistih sječa i I. proredne sječe


ts


a A


Područje « S 1 c. o u


a ® .5 ö oj


& o S3
to u Ja> ^. .M ni


Šili 5 h"° I-a 0 § 3
U
a


SL n~


P-3.S 6


Sveukupno 14337 11599 3286 5257 1628 547 881
A. Konverzije u
nizin. područ. 4558 4558 2336 1179 584 459
B. Rekonstrukcije 9779 7040 950 4078 1044 88 881
I. Oblast jednodob.
šuma 5202 3745 950 1634 1044 88 29
1. nizinsko
područje 400 288 216 72
2. brdsko
područje 4802 3457 734 1634 972 88 29
II. Oblast prebor.
šuma 4577 3295 2443 852
183