DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2.
izdvojenu površinu i drvnu masu degradiranih i dr. sastojina za rekonstrukciju
i konverziju.
Iz tabele broj 1. vidimo da samo u kontinentalnom području SRH imamo


195.247 ha degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih šuma, ili 19% ukupne
površine društvenih šuma tog područja. Ta je površina podijeljena u procentima
na:

nizinsko područje 26%

brdsko područje sjeverno od Save 28%
— brdsko područje južno od Save 13%
— područje prebornih šuma Like 25%

područje prebornih šuma Gorskog Kotara 8%
Za acidofilne četinare (strobus, duglazija, ariš, smreka i bijeli bor) otpada
62% na sjevernu ekspoziciju, dok za bijeli i crni bor na južnim ekspozicijama
otpada 38%. Osim toga tabela 1. predstavlja šumar izdvojenih površina


po unesenim vrstama. Što se tiče učešća unesenih vrsta za rekonstrukciju
odnos je slijedeći:
— strobus 33%
— duglazija 9%
— bijeli bor 50%
— ariš . 2%
— jela i smreka 3%
— crni bor 3%


Veliko učešće bijelog bora slijedi iz ocijenjenog znatnijeg rasprostranjenja
suhih i ispranih tala. No vrlo je vjerojatno da će se nakon detaljnijeg istraživanja
i kartiranja šumskih tala ovog područja povećati učešće duglazije i ariša
koji zahtijevaju najplodnija tla kao i strobusa koji zahtijeva vlažnija tla od
bijelog bora.


Tabela broj 2. daje efektivne površine introdukcije stranih vrsta kod konverzije
od 100% i rekonstrukcije od 60%. To su ujedno i površine čistih sječa
autohtone sastojine.


Tabela broj 3. daje ukupne drvne mase u autohtonim sastojinama koje
ostaju nakon rekonstrukcije.
Drvna masa I. proredne sječe intenziteta cd 30% u autohtonim sastojinama
koje ostaju obračunata je sa 1,173.000 m3.


Tabela broj 4 je sumarna tabela drvnih masa čistih sječa i I. proredne
sječe po vrstama drva. Struktura drvnih masa na izdvojenoj površini koje
treba posjeći i iskoristiti da bi se mogla izvršiti introdukcija ekonomski vrednijih
vrsta nalazi se u nižoj tabeli:


Sveukupno
Hrast
i dr.
Bukva
i dr.
Grab Meki
lišćari
Četinari
u 000 m3 11.598 3.286 5.257 1.628 547 881
»/o 100 28 45 14 5 8