DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 17     <-- 17 -->        PDF

1.
Degradirane niske šume i šikare kontinentalnog krša na jako degradiranim kamenitim,
tlima .
2
Degradirane niske šume i šikare kontinentalnog krša na staništima izloženim
jakim i čestim vjetrovima.


3.
Degradirane sastojine na terenima izloženim intenzivnim procesima erozije.
4.
Degradirane, malo vrijedne i slaboiproizvodne šume na većim nadmorskim visinama
ispod gornje granice šumske vegetacije koje uostalom i tako imaju zaštitni karakter.
5.
Degradirane sastojine kontinentalnog područja na staništima na kojima se ne
može upotrijebiti ni jedna od raspoloživih brzorastućih vrsta četinara i lišćara,
kao što su na pr. mineralnokarbonatna tla gornje Hrvatske.
6.
Sve zaštitne šume na vrlo strmim površinama na kojima autohtona vegetacija
najibolje vrši zaštitnu funkciju.
Rekonstrukcije ovih tipova degradiranih sastojina mogu se a priori označiti
kao nerentabilne i treba ih isključiti iz plana rekonstrukcije koje se vrše u cilju
ubrzane proizvodnje drveta.


Pitanje di li treba te šume potpuno isključiti od svake naše intervencije


ne
spada u okvir ovog razmatranja.


No navedeni metođ izdvajanja nije bez ozbiljnih prigovora. Većina gospo


darskih osnova je rađena šablonski (naročito se to odnosi na opis tla), zatim


osnove su različite starosti, kod većine nije izvršena revizija itd. Osim toga


nismo raspolagali sa svim osnovama za jedno područje jer, ili nisu izrađene ili nisu


bile na raspolaganju. Radi toga su podaci analiziranih osnova protegnuti u


procentualnom iznosu i na susjedna područja za koja nisu postojale osnove.


Međutim ni ta operacija nije za svaki konkretni slučaj opravdana. No bez obzi


ra
na to dobiveni rezultat ipak ima izvjesnu vjerojatnost i orijentacijsku vri


jednost s obzirom na postojanje negativnih i pozitivnih odstupanja u većem


broju slučajeva.


Najprije su izdvajane površine na nižim nadmorskim visinama, jer one


u prvom redu dolaze u obzir za rekonstrukciju. Sastojine iznad 80i0 m nadmor


ske visinine izdvojene su samo u području jednodobnih šuma sjeverno od


Save za rekonstrukciju sa jelom, dok u području prebornih šuma te površine


nisu izdvajane.


Podaci o površini analiziranih i ocijenjenih osnova su slijedeći:


analizirano ocijenjeno


1.
za nizinsko područje 50% 50%
2.
za brdsko i prigorsko područje 57% 43%
3.
za dio područja prebornih šuma
(Risnjak, V i M. Kapela) 17% 83%
4.
ukupno je izvršena analiza na 46% 54J°/< o
Podaci su dalje razrađeni prema podjeli društvenih šuma na oblasti i područja
koja smo naprijed naveli.
Tabela broj 1 sadrži šumar izdvojenih površina. Ta tabela sadrži:


1.
ukupnu površinu i drvnu masu
179