DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ako uzmemo u obzir sve izvore koji nam stoje na raspoloženju, onda površina
šuma koje nas interesiraju iznosi:


1. St. god. SFRJ 1962. 609.000 ha
2. St. god SFRJ 1963. 661.000 ha
3. Dokumentacija Rep. sekret. za šumarstvo 832.000 ha (samo za niske šume)
4. Enciklopedija šumarstva 742.000 ha
Iz toga slijedi da mi ne raspolažemo sa jednom određenom površinom degradiranih
šuma, a pogotovu ne raspolažemo sa strukturom te površine koja je neophodno
nužna za potrebe planiranja i planskih studija uopće.


Kako ćemo u nastavku vidjeti degradirane, malovrijedne i slaboproizvodne
šume kontinentalnog područja se pojavljuju kao prioritetni kapaciteti za proizvodnju
drveta četinara i lišćara putem njihove rekonstrukcije odnosno konverzije,
a vidjet ćemo i razloge za tu konstataciju. Radi toga ćemo našu diskusiju
o površini tih šuma ograničiti samo na kontinentalno područje SRH.


Međutim to ne znači da degradirane šume Primorske oblasti nisu podesne za
rekonstrukciju sa brzorastiućim četinarima, jer i u toj oblasti postoje zemljišta upotrebljiva
za tu svrhu. Na primorju raspolažemo i sa dosta bogatim asotimanom
prvoklasnih četinara koji pod uslovima redovne kultivacije predstavljaju prave
brzorastuće vrste. Za rentatoilitet rekonstrukcije degradiranih šuma Primorske oblasti
potrebna je jedna detaljnija studija na bazi prethodnih istaživanja.


3. IZDVAJANJE POVRŠINA DRUŠTVENIH DEGRADIRANIH,
MALOVRIJEDNIH I SLABOPROIZVODNIH ŠUMA KONTINENTALNOG
PODRUČJA SR HRVATSKE
Postavlja se problem: koju površinu degradiranih šuma uzeti kao vjerojatniju
i kako uzeti u obzir i površine onih šuma koje nisu degradirane ali su
slabo proizvodne i malovrijedne. Navedeni podaci nam ne mogu poslužiti za tu
svrhu, jer osim velike razlike između tih podataka nemamo nikakvog ključa
za njihovu raspodjelu po oblastima i užim privrednim područjima.


Iz tih razloga smo izvršili analizu šumsko-gospodarskih osnova kontinentalnog
područja da bismo utvrdili tip, površinu i raspored po područjima onih
sastojina koje dolaze u obzir za rekonstrukciju i konverziju sa brzorastućim
i drugim vrstama četinara i lišćara.


Pod određenim kriterijima prema već navedenoj ekonomskoj klasifikaciji
šuma izdvojene su za rekonstrukciju i konverziju iz gospodarskih osnova
kontinentalnog područja površine:


— degradiranih niskih i visokih šuma
— enklaviranih čistina
— slaboproizvodnih šuma, prema definiciji
— malovrijednih šuma. prema definiciji
koje se nalaze na tlima primjerne potencijalne plodnosti tj. na kojima rekonstrukcija
može biti rentabilna ili uslovno rentabilna. Da li je rekonstrukcija
ili konverzija neke sastojine rentabilna ili uslovno rentabilna predmet je našeg
daljnjeg izalaganja, no mi smo mogli već a priori kao nerentabilne karakterizirati
mnoge tipove šuma kod kojih je praksa već utvrdila da su potrebni vrlo
veEki troškovi podizanja i održavanja kultura unesenih vrsta kao i vrlo dugački
turnusi proizvodnje. To su uglavnom: