DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 15     <-- 15 -->        PDF

1.
Rekonstrukcija sastojina kratkog proizvodnog turnusa sa kutlurama ubrzanog
rasta za proizvodnju industrijskog drveta.
2.
Rekonstrukcija sastojina dugog proizvodnog turnusa za proizvodnju tehničke
oblovine i industrijskog
drveta
— sa kulturama ubrzanog rasta
— sa kulturama gustih sadnjapodsijavanje jele u bukove sastojine.
3.
Konverzija sastojina

sa plantažama
— sa kulturama ubrzanog rasta.
U kojem slučaju će se primijeniti neka tehnika rekonstrukcije ili konverzije
zavisi o mnogim faktorima među kojima odlučno mjesto zauzima rentabilitet.
Pod intenzitetom rekonstrukcije podrazumijeva se odnos između površine
autohtone sastojine koja ostaje i površine introdukcije. Rekonstrukcija se u pravilu
vrši uvijek u prugama ili u krugovima. I pruge i krugovi su trasirani u
pravcu na ravnim terenima a po izohipsama na nagnutim terenima.
Intenzitet rekonstrukcije zavisi o: inklinaciji, ekspoziciji, zahtjevima unesenih
vrsta, obrastu i sklopu autohtone sastojine, izvoznim prilikama i o tlu i
stepenu njegove degradacije.
Intenzitet se mjeri procentom površine određene za introdukciju brzorastućih
i drugih
vrsta.
U ovoj raspravi uzet je kao prosječan intenzitet rekonstrukcije 60%.


2.
DEGRADIRANE, MALOVRIJEDNE I SLABOFROIZVODNE ŠUME
SR HRVATSKE PO PODRUČJIMA
Sve degradirane i druge šume SR Hrvatske dijele se po šumsko-privrednoj
podjeli društvenih šuma na oblasti koja je usvojena u šumarstvu republika, a
koja je u izvjesnoj mjeri dalje raščlanjena radi specifičnih potreba. Ta podjela
dana je u nižem pregledu:


1.
Sumsko-privredna oblast jednodobnih šuma
Područje nizinskih šuma
Područje brdskih šuma
2.
Sumsko-privredna oblast prebornih šuma
Područje Like
Područje Gorskog Kotara i Kapele
3.
Sumsko-privredna oblast primorskih šuma
Istarsko kvarnersko područje
Dalmatinsko područje.
Pojedina geografska područja dijele se dalje na sumsko-privredna područja,
a ova na gospodarske jedinice.


Ukupna površina šuma u SiR Hrvatskoj iznosi:
prema St. god. SFRJ 1963. 1,949.000 ha, od koje otpada na degradirane šume 661.000 ha.


Površine koje se u našim statističkim podacima vode kao »degradirane« ocijenjene
su kao takve od stručnjaka sa terena, pa je ta ocjena prirodno subjektivna,
jer nisu postojali razrađeni kriteriji za klasiranje na naučnoj osnovi.