DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Iz toga slijedi da je nužno da svako šumsko gospodarstvo po određenim
jednoobraznim kriterijima propisanim za svaku šumskoprivrednu oblast izvrši
klasifikaciju tih sastojina svog područja na tri osnovne grupe:


1.
Šume redovnog šumskog gospodarenja ili ekonomske šume
2.
Šume potencijalne proizvodnje: degradirane, malovrijedne i slabopreizvodne
šume sa potencijalno plodnim tlom.
3.
Šume bez proizvodnog potencijala.
1. REKONSTRUKCIJA I KONVERZIJA SASTOJINA
Terminologija iz oblasti obnove i povećanja proizvodnje degradiranih, malovrijednih
i slaboproizvodnih šuma je vrlo različita.


Praksa obogaćivanja odnosno očetinjavanja degradiranih šuma u Francuskoj
dala je nekoliko osnovnih principa za razvoj tehnike očetinjavanja odnosno
rekonstrukcije:


— kod rekonstrukcije jedan dio sastojina uvijek ostaje radi zaštite unešenih
vrsta ali može da ima i proizvodnu ulogu,
— introdukciju nove vrste treba uvijek vršiti u prugama,
— kod svake rekonstrukcije je od interesa da jedna šumsko-kulturna mjera
kao što je unošenje novih vrsta koincidira sa prihodima jedne sječe.
Iskustvo i rezultati rekonstrukcije u Francuskoj su od znatne važnosti i za
nas zbog donekle sličnih prilika.
U SSSR-u rekonstrukcija i konverzija degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih
sastojina ulazi u jedan opći sistem održavanja i povećavanja proizvodnosti
šuma. Sve mjere u tom cilju se provode po tom jedinstvenom sistemu
U relacijama koje su utvrđene jednim jedinstvenim planom.


Pod »rekonstrukcijom« se u SSSR-u smatra djelomična promjena sastava
sastojine putem introdukcije vrednijih i proizvodnijih ili brzorastućih vrsta koje
se dotada u sastojini nisu nalazile, dok jedan dio autohtone sastojine uvijek
ostaje.


Od prvenstvene je važnosti da se u pojedinom konkretnom slučaju utvrdi
da li je korisnije izvršiti rekonstrukciju ili konverziju. U slučaju pak rekonstrukcije,
sa autohtonom se sastojinom koja ostaje postupa u toku prvog turnusa
proizvodnje (koji se računa prema unesenim vrstama) kako je gore rečeno.
Daljnja sudbina tog dijela rekonstrukcije sastojine nas danas ne zanima.


Mi ćemo pod »rekonstrukcijom« degradiranih, malovrijednih i slaboproizvodnih
šuma uvijek podrazumijevati, unošenje ekonomski vrednijih vrsta
drveća u te sastojine od kojih jedan dio uvijek ostaje radi zaštite unešenih vrsta.
Ako zaštitni dio sastojine nije sposoban za proizvodnju, nužno je da se svrsishodnim
mjerama i na tom dijelu u svakom slučaju uspostavi izvjesna proizvodnja
drvne mase.


Rekonstrukcija se vrši u pravilu u svim brdovitim i planinskim terenima,
a vrlo često i u ravničarskim naročito kad se radi o unošenju četinara.
Uloga je ostavljene autohtone sastojine mnogostruka:Ona osigurava unesenim vrstama jednu efikasnu postranu a prema potrebi
i nadstojnu zaštitu od vjetrova i klimatskih ekstrema.

Zaštićuje unesene vrste od raznih zaraza, a već zaražene dijelove izolira.

Sprečava eroziju u rekonstruiranoj sastojini.