DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 114     <-- 114 -->        PDF

POŠUMLJAVANJE VELIKIH POVRŠINA


POMOĆU HELIKOPTERA


Uvođenje je helikoptera u radove pošumljavanja
u Sjedinjenim Državama Amerike
već pred nekoliko godina prešlo
eksperimentalnu fazu. Jedna poznata šumarska
ekonomija u vremenu od 1956. god.
do danas izvršila zasijavanje helikopterom,
na površini od preko 48.560 hektara
Druga su poduzeća primjenom istog postupka
izvršila pošumjavanja na desecima
tisuća hektara. Kod toga se najviše upotrebljavalo
sjeme duglazije (Pseudotsuga
taxifolia), koje ima visoki procenat klijavosti.
Općenito uzevši, dosadanja praksa
pokazuje, da je pošumjavanje pomoću helikoptera
mnogo ekonomičnije nego pomoću
drugih načina.


Međutim prije nego se postignu povoljni
rezultati, treba riješiti nekoje poteškoće.
Tako je na pr. bilo sjemenje kod
prvih eksperimenata velikim dijelom uništeno
od raznih glodavaca i ptica. Stoga je
trebalo zajedno s bacanjem sjemenja izbacivati
i jedan kemijski preparat, koji će
svojim lošim ukusom odbijati glodavce
a posebno aluminijski prah, koji raspršen
po zasjemenjenoj površini djeluje odbojno
na ptice. Utvrđeno je, da je ovakvo pošumljavanje
najpovoljnije odmah nakon
sječe stare sastojine. Zemljište je tada izgaženo,
razriveno i očišćeno i tim bolje
pripremljeno za prihvat izbačenog sjemena.
Pogodno je i ako se .gjetva vrši
nakon padanja snijega, jer sam snijeg zaštićuje
sjeme a vlaženjem zemljišta omogućuje
lakše prihvatanje i brže klijanje
biljaka. Obično se troši na 1 hektar površine
nešto više od 1 kg sjemena. Kako navedeni
helikopter, upotrebljen za ove svrhe,
može u svom rezervoaru nositi 90 kg
sjemena a u svakom se kilogramu nalazi
oko 95.000 sjemenki, lako je obračunati
veličinu prostora, koji se može pošumiti


za jedan sat letenja. Zasijavanje se helikopterom
vrši u niskim letovima i u jednom
danu može biti zasijano do 400 hektara.


(L´Industria del legno, Milano, 3/64).


Dr. S. F.


AEROSTAT U EKSPLOATACIJI SUMA


Švedski je univ. profesor Ulf. Sund ber
g objavio jednu opširnu studiju u
vezi s upotrebom aerostatskih zrakoplova
za transport oblovine iz šume. Glavna je
poteškoća u današnjem transportu trupaca
u tome, što je mreža saobraćajnih puteva
pa i kod intenzivnog gospodarenja
razmjerno rijetka, što treba svladavati velike
terenske neravnosti i napokon, što je
transport po zemlji uvijek skopčan s izvjesnim
štetama na preostaloj sastojini.
Po shvaćanju navedenog autora mnogo
bolje rješenje predstavlja zračni transport
tj. dizanje trupaca, prikačenih na aerostat,
koji se pomoć u čeličnih užeta upravlja
i vodi do najbližeg kamionskog puta.
Balon lebdi u uzduhu držan od čeličnih
žica a može se pokretati pomoću posebnog
užeta i prenositi terete iz jednog mjesta
na drugo. Vršeni su eksperimenti s jednim
aerostatom tipa, kakvi su u Drugom svjetskom
ratu upotrebljavani kao baraža protiv
napadaja neprijateljskih aviona. Oni
se pune vodikom (volumen oko 5000 m3)
i sposobni su da dignu teret od oko 150 kg.
težine. Pokusi su dali prilično dobre rezultate,
napose u vrijeme bez vjetra. Dok
je balon držao trupce nad zemljom, čelično
ga uže kao vodilica odvodi od mjesta
utovara na mjesto istovara.


S gledišta ekonomičnosti eksperimenti
pokazuju, da upotreba aerostata dovodi do
znatnog povećanja produktivnosti rada.
Istraživanja se praktične primjene nastavljaju.


(L´ Industria del legno, Milano, 3/63).


Dr S. F.