DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 11     <-- 11 -->        PDF

UŠLO VI RENTABILITETA REKONSTRUKCIJE DEGRADIRANIH,
MALOVRIJEDNIH I SLABOPROIZVODNIH ŠUMA NA PODRUČJU
SR HRVATSKE


Ing. PETAR ZIANI


UVOD


U oblasti šumarstva i prerade drveta osnovni pravci razvoja za 1964. godinu
dani su kako slijedi (izvod iz društvenog plana za 1964.):


1.
Rastuće potrebe u potrošnji drveta zahtijevaju kontinuiranu proizvodnju
drveta. Ta potreba prelazi kapacitet postojećih šuma, pa je neophodna
brža proizvodnja drvnih masa i usklađivanje šumske proizvodnje sa potrebama
potrošnje i prerade.
2.
Nesklad između potrošnje drveta treba rješavati uz povećanje sječa u
prirodnim šumama, prvenstveno proširivanjem proizvodne baze podizanjem
plantažnih šuma i intenzivnih kultura brzoga rasta.
3.
U 1964. god. treba ispitati opravdanost i mogućnost ubrzane sječe nekih
napose degradiranih šuma radi racionalne valorizacije postojećeg fonda.
4.
Strukturu izrade šumskih sortimenata treba orijentirati na povećanu proizvodnju
celuloznog drveta specijalno četinjača radi osiguranja sirovina
za tvornice celuloze i "papira.
5.
Izvršiti pripreme radova za izgradnju daljnjih kapaciteta za proizvodnju
celuloze i poluceluloze.
Nema sumnje da će ovi osnovni principi razvoja iako su dani za 1964. god.
važiti i za period 7-godišnjeg plana, samo što će njihova nužnost biti postavljena
još oštrije.


Problem degradiranih šuma je u ovim odredbama i direktivama istaknut u
u prvom planu jer se predviđa:


1.
povećanje melioracije šuma i introdukciju četinjača kao i
2.
ispitivanje opravdanosti i mogućnosti ubrzane sječe nekih degradiranih
šuma radi racionalne valorizacije postojećeg šumskog fonda.
Ove dvije direktive nisu ništa drugo nego aspekti jedinstvenog problema
rekonstrukcije
degradiranih šuma.
No u direktivama plana dani su i osnovni putovi rješenja toga problema:


— što brža proizvodnja drveta
— orijentacija na proizvodnju celuloznog drveta.
Mi ćemo se u ovom razmatranju baviti povećanjem proizvodnje drveta na
površinama degradiranih šuma. No predmet ove rasprave nije sam biološki
proces rekonstrukcije tih sastojina u proizvodnije i vrednije sastojine, već
opravdanost i rentabilitet te proizvodnje. No odmah treba istaći, da rentabilitet