DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 107     <-- 107 -->        PDF

(3icaM»ene oi^eSti


20. sjednica U. O. Saveza SDH
Sjednica je održana dne 10. II. 1964. u
Zagrebu.


Na sjednici je razmotren nacrt Pravila
o upravljanju zgradom Saveza i zaključeno
je da se nacrt još dotjera prema
primjedbama članova upravnog odbora i
da to učini komisija u sastavu Mott, Ziviković,
Peiternel. Zatim je razmotreno ipitanje
predlaganja počasnih i zaslužnih
članova. Konstatirano je da je samo Šumarsko
društvo Zagreb dostavilo prijedlog
za 2 člana i da ,su neka društva dostavila
negativne odgovore. Zaključeno je da
komisija u sastavu Cop, Dragišić, Mott i
Peternel izradi prijedlog o počasnim i zaslužnim
članovima. Nadalje je donesen
zaključak da se ne prihvati prijedlog za
objedinjavanje biblioteka Saveza i Instituta
za drvo te Instituta za šumarska isstraživanja,
i to zbog skučenosti iprostora
za sadašnji i pogotovo budući fond knjiga
ovih institucija, te da se pristupi uređenju
biblioteke Saveza prema prijedlogu
koju će dati komisija u sastavu Cvitovac,
Mačešić, Mott, Zivković. Zatim su doneseni
još i zaključci o naknadi za korištenje
dvorane Saveza sa strane Instituta za drvo,
o prodajnoj cijeni knjige J. Šafara
koju štampa Savez i o izvještaju komisije


Q)llale &tcucne teme


o viškovima i mianjlkovima tisikaniica u
ekonomatu Saveza,
21. sjednica U. O. Saveza ŠDH
Sjednica je održana dne 16. IV 1964. u
Zagrebu.
Na sjednici je donesen zaključak da se
redovna skupština Saveza održi u junu o.


g. kada ističe trogodišnji mandat sadašnjem
upravnom odboru te da se prije toga
održi plenum i to između 25. V i 6. VI
o. g. Uz skupštinu će se održati savjetovanje
o temama »Štete ,u šumi od visoke
divljači« inž. Cara i »Gospodarenje prebornim
šumama« za koju će se zamoliti dr
Dekanić da ju obradi. Nadanje je zaključeno
da se ŠIT Hrvatske predlože za zaslužne
članove P. Dragišić, R. Mott i Z.
Potočić, zatim da Savez zajedno sa općinom
Centar donese pravila o upravljanju
zgradom Saveza, izabrani su delegati za
skupštinu SIT Hrvatske, odobrena je pomoć
apsolventima Šumsko-gospodarskog
smjera Šumarskog fakulteta u Zagrebu za
ekskurziju, izabrana je komisija za sastav
primjedaba na prijedlog statuta SITJ
i za sastav prijedloga statuta Saveza, dat
je pristanak na štampanje II izadanja Lovačkog
priručnika i riješena još neka sitnija
pitanja.
PRIMJENA RUČNE PRESE KOD PUNJENJA STABALA


U Šumarskom listu broj 3/4—1962. god.
str. 120. prof, dr Klepac opisao je koje
štete nastaju na živom stablu bušenjem
pomoću Presslerovog svrdla kod ispitivanja
prirasta.


Do primjene opisanog pištolja po konstrukciji
N. SITVUKA u ´pratksi na širokom
frontu nije došlo iz razloga, što je operativa
pokazala premalo interesa za veću
proizvodnju takvih pištolja, a malu naručenu
količinu ne može se izrađivati u serijama,
već pojedinačno, zanatski, prema
prototipu iz kojih razloga su troškovi nabavke
takvog pištolja bili znatni (oko


30.000 d kom.), te do izradbe nije ni došlo.
Nadalje, upotrebom predloženog pištolja
sa krutim voštanim mecima, kako su pokusi
pokazali, ne ispunjavaju se potpuno
rupice nastale bušenjem Presslerovim
svrdlom (jer su unutrašnje stijene rupica
uslijed navoja svrdla neravne — naime
navoji ostavljaju u živom stablu spiralne
rezove i gröbene, koji se iknultim voštanim
metkom ne mogu idealno ispuniti) ili se
uslijed hrapavosti unutarnjih stijena rupice
meci lome ili zaglave, a naročito u
dužim izvricima kod ispitivanja prirasnog
toka stabla.


Radi toga izvršen je pokus upotrebom
ručnih preša (pumpa), koje se upotrebljavaju
za podmazivanje prednjih gibnjeva
(zglobova) kod automobila pomoću tavotne
masti.


Prema priloženoj slici ova ručna pumpa,
odnosno preša, sastoji se od četiri dijela:
suženog dijela cijevi, koja se upire
na oprugu i pomoću koje se kroz unutarnje
otvore u cijevi opetovanim pritiskom
pod tlakom od nekoliko atmosfera utiskuje
mješavina (voćni vosak, laneno ulje
i dezinfekcijsko sredstvo) gustoće poput
tavotne masti u rupicu izbušenu Pressle