DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 101     <-- 101 -->        PDF

SARADNJA MEDU ZAVODIMA ISTORODNIH FAKULTETA


(Referat podnesen u Odboru za naučno-istraživački rad Zajednice šumarskih
fakidteta Jugoslavije)


Dr MILAN ANDROIC


Polazimo od činjeničnog stanja da u našoj zemlji imamo 3 samostalna šumarska
fakulteta i 2 šumarska odjela u sklopu poljoprivredno-išumarskog odnosno
biotehničkog fakulteta, što znači da se u pet republičkih centara vrši izobrazba
visokokvalificiranog kadra za potrebe šumarstva i drvne industrije. Ovaj broj
šumarskih fakulteta nastao je više iz poslijeratne potrebe za šumarskim i drvnoindustrijskim
stručnjacima nego iz potrebe za specifičnim profilom takovih
stručnjaka za pojedina područja odnosno republike. Ipak ne može se poreći činjenica
da se svaki od navedenih fakulteta odlikuje nekim svojstvima koja mu
daje manje ili više specifičan iako ne izrazito specifični karakter. Ta logična
posljedica historijskog razvoja nastave i u posljednje vrijeme razno shvaćene
koncepcije reforme nastave sa diferentnim stavovima o profilu stručnjaka i njihovom
usmjeravanju dovelo je do nejednolikih nastavnih planova i programa
na pojedinim fakultetima. Uvađanjem 3. stepena nastave na fakultetima koji
su ovu nastavu uveli, 2. stepen nastave nije se u biti promijenio. I dalje se naših
šumarskih fakulteta izlazi oko 14 raznih profila šumarskih i drvnoindustrijskih
inženjera. Upravo ta činjenica u prvom redu dovela je do stvaranja
zajednice šumarskih fakulteta sa ciljem da se uspostavi koordinacija fakulteta
u pedagoškom i naučnom smislu.


O naučnoj koordinaciji bilo je riječi u posebnom referatu iako se teško može
odvojiti naučni rad od pedagoškog rada na fakultetu. No dok se koordinacija
naučnog rada već dijelom provodi putem. Saveznog Savjeta za koordinaciju
naučnog rada, koordinacija u pedagoškom smislu pojedinih akulteta dosada
gotovo da i nije postojala. Interkatedarske konferencije, koje se u nekoliko posljednjih
godina održavaju između srodnih katedri odnosno predmeta dosada
u većini slučajeva nisu mnogo dalje došle od deklaracija na papiru. No i takove
konferencije bile su pozitivne jer ako ne drugo učesnici su međusobno bili
upoznati sa nastavnim programom, načinom njihova izvođenja i drugim problemima
nastave dotičnog predmeta. Nekoji od pojedinih zaključaka interkatedarske
konferencije sprovode se iako ne u velikom opsegu. Tako je katedra
za zaštitu šuma prva počela sa izmjenom nastavnika pa bi ovu korisnu akciju
trebalo nastaviti i proširiti. Naročito će ona biti korisna u slučaju kada bi pojedini
nastavnici održali ciklus predavanja u prvom redu iz materije koja je i
predmet njihovih naučnih istraživanja. No izmjena se ne bi trebala odnositi samo
na nastavnike već na suradnike, asistente pa i tehničko i laborantsko osoblje,
koje bi se tom prilikom upoznavalo sa izradom zbirki i tehničkih pomagala
za nastavu na pojedinom predmetu i na raznim fakultetima. Također bi se ta
izmjena trebala odnositi i na same zbirke ili pomagala. Naročito je ovo aktuelno