DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1964 str. 100     <-- 100 -->        PDF

nego i o svim drugim elementima o kojima je već naprijed bilo riječi. Naročito
je potrebno prikazati gospodarsku (ekonomsku) vrijednost pojedine gospodarske
jedinice obzirom na mogućnost i potrebu provođenja pojedinih gospodarskih
mjera i zahvata.


To drugim riječima znači da će se na svoj način sadašnje gospodarske osnove
morati pretvoriti u generalne projekte po biološkoj, tehničkoj, organizacionoj i
ekonomskoj liniji. U tome slučaju, i ako budemo tako radili, sigurno je da ćemo
druga rješenja donositi o sječivim i uzgojnim zahvatima na objektima položajno
povoljnim, za razliku od onih objekata koji su položajno nepovoljni i teško
pristupačni.


Isto tako, u koliko su prednje postavke ispravne i prihvatljive, morat će se
izvršiti temeljite promjene po broju i stručnim specijalizacijama u strukturi kadrova
kojima će se u buduće povjeravati ovi inače najvažniji zadaci za pravilan
rad i prosperitet šumske privrede.


5. Bilo bi potrebno da se odmah pristupi izradi opisanih generalnih projekata
na nekoliko gospodarskih jedinica. Takvi bi elaborati imali eksperimentalni
karakter, a trebali bi poslužiti kao baza za definitivno usvajanje načina rada
oko kompletiranja planova za šumsko gospodarenje. Kod pristupanja tome poslu
bit će potrebno poći od tipova pojedinih staništa.
6. Kada su sa stanovišta zajednice u pitanju garancije za sigurnu i uspjelu
provedbu zadataka budućeg planiranja gospodarenja drvnim fondom, obzirom
na opsežnost i delikatnost opisanih zadataka onda se ozbiljno nameće potreba
kompletiranja takvog stručnog republičkog organa, koji će i po vladanju problematikom
suvremenog gospodarenja i proizvodnje drvnih masa i formalnom
linijom biti u mogućnosti i ovlašten da vodi i provodi politiku odgovarajućeg
načina rada i jednoobraznosti na cijelom području Republike.
Bilo bi logično obzirom na zaduženje po liniji odobravanja planova šumske
proizvodnje, da se ovako jedno tijelo organizira i kompletira u sastavu Republičkog
sekretarijata za šumarstvo.


Na kraju neka ova izlaganja posluže svakom šumarskom stručnjaku kao
poziv na suradnju u produbljivanju određene problematike.