DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih brojeva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g. 1945. - tek. g. tekuće g.


-
Tuzemstvo


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200


ISPRAVAK


U S. L. 1/2 1964. na strani 71, u prvom stupcu redak 25—27 qdozgo treba glasiti:
Turizam je putovanje radi zabave i uživanja različitim prometalima za razliku od
planinarenja gdje se pješaci. Isto tako 10. redak odozdo u drugom stupcu treba glasi
ti: Turizam će na mnogim mjestima morati .. .


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor