DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Njezinu je razvoju nmogo doprinio tvorac
nauke o šumi Georgij Morozov, a uređivao
je i »Lesnoj žurnal« 15 godina. Za vrijeme
njegova uređivanja časopis se znatno popravio
i izlazio sa 10 brojeva godišnje i
povišenim tiražom od 500 na 2.000 primjeraka.


Osim časopisa javljaju se u drugoj polovini
prošlog stoljeća i periodička izdanja
instituta, poljoprivrednih i šumarskih društava,
naučnih organizacija i si.


Pune 53 godine izlazi mjesečnik »Poljoprivreda
i šumarstvo«, koga izdaje Ministarstvo
poljoprivrede od 1865. pa do 1918.
god. Prvi šumarski naučno-popularni časopis
»Les« izlazio je u Petrogradu od
1911—1915. Svi su se ti časopisi borili s
materijalnim teškoćama.


Prvih godina sovjetske vlasti pojavio
se niz novih šumarskih časopisa. Tako je


14. IV 1918. izašao prvi sovjetski šumarski
časopis »Lesa Respubliki«. Prvi broj, u
kom je odštampan »Osnovni zakon o šumama
« potpisan Lenjinom, rasprodan je u
40.000 primjeraka. Još ćemo spomenuti časopis
»Lesnoe delo« (Moskva, 1918—1919.),
»Lesnoe hozjajstvo i ohota« (Petrograd,
1922—1923.) i »Vestnik lesnogo hozjajstva«
(Moskva, 1923.).
Prvi sovjetski časopisi bili su kratka
vijeka (uslijed teškoća oko izdavanja za
vrijeme građanskog rata). Tokom prvih 8
godina, do 1925. god. izašlo je više od 50
raznih povremenih listova o šumskom gospodarenju,
izradi šume i si. Tek 1924. pojavljaju
se »Lesovod«, koji prestaje 1931.
Za Ukrajinu štampa se »Ukrainskij lesovod
« (od 1926—1930.). Časopis »Lesnoe hozjajstvo
« izlazi samo 2 godine, od 1928. do
1929., a »Na lesokuljturnom fronte« samo
1932. Časopis »Lesnoe hozjajstvo, lesopromyslennost´
i toplivo« izlazi pod tim imenom
od 1923—1928., a od 16928—1931. kao
»Lesnoe hozjajstvo i lesnaja promyslennost
« da bi od 1931. do 1936. nosio naziv
»Lesnoe hozjajstvo i lesoekspluatacija«. U
Moskvi je štampano »Lesopromyslennoe
delo« od 1922—1934., pa je i taj časopis nekoliko
puta mijenjao naslov, dok je došao
do današnjeg »Lesnaja promyslennost«.


U raznim su gradovima Sovjetskog Saveza
i u razno vrijeme izlazili lokalni šumarski
časopisi: »Lesa i lesnaja*promyslennost´
Gorskovkogo kraja« (1931—1935.),
»Les Uralo-Kuzbassu« koji je štampan u
Svedlovsku 1932—1933., pa »Socijalističeskoe
lesnoe hozjajstvo i agrolesomelioracija
« (Harkov 1932—1933.). U Tatariji izlazio
je časopis »Seljskoe i lesnoe hozjajstvo
Tatarstana« (1921—1924.), a u Latviji
;>2ižn´ lesa« samo 1940., a u Estoniji »Lesnoe
hozjastvo« samo 1941. god.


Briga o zaštiti, očuvanju i racionalnom
iskorišćavanju šuma ukazala je na potrebu
časopisa »V zaščitu lesa« (1937—1938.),
a istovremeno je počelo izlaziti »Lesnoe
hozjajstvo« i prestalo II svjetskim ratom.


Nakon rata izlaze »Les« (1945—1948.),
»Les i step´« (1949—1953.), a od 1948. izdaje
Min. šumarstva obnovljeni časopis »Lesnoe
hozjajstvo«.


U naše vrijeme izlaze: »Lesnoe hozjajstvo
«, »Lesnaja promyslennost´«, »Musu
girios« (Naše šume) od 1957. i to za Litvansku
republiku. Min. višeg i srednjeg
obrazovanja izdaje »Lesnoj žurnal«.


U siječnju ove godine »Lesnaja promyslennost´
« obilježila je svoju 25-godišnjicu.
U Lenjingradu izlaze od 1928. novine
»Lesnaja pravda« izdaje Lenjingr.
šum.-teh. akad.). U šumskim gospodarstvima
i šumarijama izlaze na stotine zidnih
novina. Isto tako raste i tiraž povremenih
edicija.


(Lesnoe hozjajstvo, br. 3—1964. A. Klevcov)
Đuro Knežević


LESNOE HOZJAJSTVO-Moskva


1-1964. — V. J. Rubcov: Za daljnje
povišenje tehničkog nivoa šumoprivrede.


— S. V. Belov: Ocjena higijenske uloge
šume. — I. Cilimov: Ocjena vitalnosti jelova
podrasta. — I. V. Veselov: Prirodna
obnova i način sječe bukve i jele u Adleskom
šum. gospodarstvu. — V. G. Rubcov:
Projektiranje i produktivnost melioracije
šuma. — S. A. Rostovcev: Sadržaj
celuloze i duljina vlakana u drvu ive.
— B. M. Perepečin: Za punije iskorišćavanje
šumske sirovine. — S. G. Sinicyn:
Planiranje ponovnih uređajnih radova. —
V. J. Olerinski: O tačnosti uređajnih radova.
— V. Antanajtis: Iskorišćavanje pokozatelja
tekućeg prirasta u uređivanju
šuma. — P. B. Lugovyh: Iskustva o šumskim
kulturama u Sverdovskoj oblasti. —
V. I. Borisov: Osobine pošumljavanja borom
na Sjeveru. — N. M. Nabatov: Uloga
breze u borovim kulturama. — N. T. Stepanec:
Sistem korijenja drvnih vrsta na
tamnokestenjastim tlima zapadnog Kazahstana.
— F. A. Pavlenko: Agrotehnika
pošumljavanja biljkama crne johe. — V.
V. Padalko: Orah u basenu Aman-Kutara.
— G. V. Snytkin: Određivanje požarne
opasnosti u Timirjazevskom drvarsko-
industrijskom gospodarstvu. — L. P.
Hvatova: Štetnici jasena u Vel. Anadolu i
mjere borbe s njima. — L. A. Kamjanoj:
Heptaklor u borbi sa štetnicima na korijenu.
— G. T. Rumjancev: Gospodarska
efikasnost oplodnih sječa u bjelogorično-
crnogoričnim sastojinama. L, M. Muške