DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 58     <-- 58 -->        PDF

jednodobnim najmlađim bukovim sastojinama trebalo bi pojačati njegu mladilvi,
a na pogodnim mjestima posaditi sa busenom desetak jelovih stablašica
po ha visine do 1 m koje bi poslužile kao budući sjemenjaci, pa u doba sječe
ne bi trebali sijati jelovo sjeme, kao što ga sada sijemo, jer bi se jela i sama
zasijala prirodno. Presađena jela, visine 6 m, u rijedak sklop jasenovih letvenjaka
rodila je odmah druge godine poslije presadnje, a i dalje rodi svake
druge godine sa dobrim sjemenom. Ovaj pokus bi trebalo obnoviti i tako dokazati
njegovu ispravnost. (Na Sljemenu je pred par godina presađeno nekoliko
komada koji dobro uspijevaju i rode s dobrim sjemenom svake druge godine.)


Radi boljeg razumijevanja prikazat ćemo u tabeli sadašnje dobne razrede
visokih bukovih sastojina Šumskog gsopodarstva Zagreb.


Dobni razredi
Bukva 1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101—120 120
god. god. god. god. god. god. i više Ukupno
1 23456789


m3 9.801 135.244 153.707 302.954 571.311 167.293 19.309 1,359.619
ha 1.178 2.218 917 1.199 2.282 662 62 8.518
m3/ha 8,32 61 168 253 250 253 311 160


Od 1975. godine do 1980. godine trebalo bi čistom sječom posjeći sadašnji dobni
razred od 61—80 god. koji će u to doba imati po ha 280 m3, a na 1.199 ha 335.720 m3.
Godišnje bi se sjeklo 240 ha ili 67.200 m3. Amortizacija za uzgoj šuma iznosila bi
114,240.000 dinara ili po posječenom ha 476.000 dinara, dakle dosta za. sadnju i uzgoj
četinjara barem na polovici površine i za uzgoj mlađih dobnih razreda. Poslije 1980.
godine ne bi imali starijih bukovih visokih sastojina od 80 godina, a sadašnja površina
visokih sastojina smanjila bi se za 2.103 ha na kojima bi rasli četinjari stari od
1—16 godina. Smatramo da ophodnja za visoke bukove šume ne bi trebala biti veća
od 80 godina na prvorazrednom tlu, pa bi sa tim šumama od 1980 .godine trebalo tako
gospodariti s time da se po mogućnosti barem na polovinu površine koja je pod bukvom,
unesu četinjari, a možda po potrebi i mogućnosti i na većoj površini. Slijedeća
tabela nam pokazuje odobreni plan siječa od 1964. do 1980. god. u bukovim visokim
sastojinama.


Ukupni godišnji Godišnji etat u m3 za godinu
prirast m3 ´ 1964. 1970. 1980.
Te- Po- Pret- Ukup- Pret- Ukup- Pretčajni
prečni Glavni hodni no Glavni hodni no Glavni hodni Ukupno
12 34 5 678P10 11


35.972 22.723. :27.160 7.492 34.652 28.954 7.901 36.855 34.092 8.838 42.930
Ako se plan izmijeni, onda bi etati kod sadašnjeg tečajnog i poprečnog godišnjeg
prirasta bili prikazani do 1980. godine u ovoj tabeli:


Godišnji etat u m!1 za godinu
1964—1969 1970—1974. 1975—1980
PretPret-
PretGlavni
hodni Ukupno Glavni hodni Ukupno Glavni hodni Ukupno


75.791 7492 83.283 76.591 7.901 84.492 67.200 8.338 76.038
Prema odobrenom planu amortizacija za uzgoj šuma iznosi u 1964. godini
za jednodobne visoke bukove šume 58,908.400 dinara, prema predloženom