DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 56     <-- 56 -->        PDF

nj ari i tlo na kome oni mogu dobro uspijevati i dati veće prihode nego listače,


ovdje ćemo razmotriti mogućnost uzgoja četinjara na tlu koje je već obraslo sa


četinjarima i na tlu koje je obraslo sa bukvom, odnosno pokušat ćemo dati


neke općenite smjernice za rad u jednodobnim šumama četinjara i u jednodob


nim bukovim šumama, a ukratko ćemo se osvrnuti i na hrastove sastojine.


a) Jednodobne šume četinjara. To su većinom čiste jelove i


u manjem dijelu čiste šume smrče, a u najmanjem dijelu mješovite šume jele


i smrče. U starijim mješovitim šumama jele i smrče dolazi dobar jelov podrnla


dak, dok ga u čistim jelovim šumama nema. Par hektara imamo i jednodobne


šume borovca, zatim vrlo mladih šuma ariša, smrče, crnog i običnog bora, nešto


duglazije, pa čak i goleme tuje, ali sve su to zapravo vrlo mlade šumske kul


ture.


Sadašnje stanje jednodobnih šuma četinjara prikazat ćemo po površini i
dobnim razredima.


Dobni razredi
Vrsta 1—20 21—40 41—60 61—80 80 i više
drveća god. god. god. god. god. Ukupno


1 2 3 4 5 6 7


Četinjari 407 m* 24.481 m3 31.757 m3 20.249 m3 16.435 m3 93.329 m3
100 ha 384 ha 174 ha 75 ha 75 ha 808 ha
mVha 4,07 64 183 270 219 116


Primjećujemo da je drvna masa vrlo malena po ha. Ovakve sastojine daju
mali prihod, pa smatramo da ih ne smijemo podržavati, već se moraju čim
prije zamijeniti sa novim sastojinama. Međutim planom je predviđeno da se
ove sastojine ovakve i dalje podržavaju, jer se u njima siječe samo jednogodišnji
poprečni prirast, pa će tek za 80 godina biti izmijenjene. Radi boljeg
razumijevanja prikazat ćemo u tim šumama prirast i određene etate za sječu.


Ukupni godišnji Etati u m3 za god.
prirast m3 1964. s ´. 1970. 1980.
Po-- Pret- Ukup- Pret- Ukup- Pret- UkupTečajni
prečni Glavni hodni no Glavni hodni no Glavni hodni no


4806 2350 1394 632 2026 1547 749 2296 1261 777 2038


Poprečni godišnji prirast po ha iznosi 2,91 m3, a drvna masa 116 m3. To je
vrlo malo za područje na kome se te šume nalaze, pa zato predlažemo da se do
1970. godine izmijene stariji dobni razredi cd 80 godina koji zauzimaju 75 ha,
to jest da godišnje siječemo čistom sječom 12,5 ha do 1970. godine. Između
1970. i 1980. godine trebalo bi posjeći niži dobni razred koji ima također 75 ha.
Ako bi se tako postupilo, onda bi etati bili ovakvi:


1964. god. ´ 1970. god. 1980. god.
Glavni Prethodni Ukupno Glavni Prethodni Ukupno Glavni Prethodni Ukupno


33333:ia33


m m m m m m m m m


2773 632 3405 2243 749 2992 2018 777 2795


Poslije 1980 .godine redovito bi se u tim šumama gospodarilo sa ophodnjom koja
bi najbolje odgovarala u tome vremenu. Ovdje je etat za 1980. god. izračunat kao da
će ophodnja trajati 80 godina. Budući da u tim šumama nema podmlatka, ili ga ima


146


V