DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 55     <-- 55 -->        PDF

15,551.600 dinara godišnje, jer će se sjeći na novih 198 ha 9.148 m3 svake godine,
a ne 4.054 m:! kako je po planu odobreno.
Tabela »Prirast i etati« sastavljena prema odobrenom planu promijenila
bi se, u koliko bi se prihvatio ovdje predloženi plan, u tabelu:


VrstaTečajni
drveta
godišnji prirast G o d i š n j
1964.
i eta t1970.
z a god. :
1980.
m3 m3
1 2 3 4 5
Hrast 3.403 3.403 3.403 3.403
Bukva 18.704 18.704 18.704 18.704
OTL 1.676 1.676 1.676 1.676
Cetinjari
Ukupno:
8.929
32.712
8.929
32.712
8.929
32.712
8.929
32.712


Svakako da će se poslije 1980. godine morati povećati sječa listača da se
omogući bolji razvoj četinjara ,a možda će to biti potrebno učiniti još i prije.


Konačno stanje sadašnjih prebornih šuma Šumskog gospodarstva Zagreb
prema odobrenom planu i prema predloženom planu nakon 50 godina, prikazuje
približno donja tabela.


Tečajni godišnji prirast Drvna masa
m3 m3 ha
Prema Prema Prema Prema Prema Prema
Vrsta odobrenom predloženom odobrenom predloženom odobrenom predlož.
planu planu planu planu planu planu


drveta
1


2 3 4 5 6 7


Hrast 5.105 348.600 996
Bukva 28.056 24.539 1,381.100 1,239.350 3.946 3.541
OTL 2.514´ 104.650 299
Cetinjari 13.410 25.788 644.700 1,239.700 1.842 3.542
UKUPNO: 49.085 50.325 2,479.050 2,479.050 7.083 7.083


Predloženim planom već sada sjekli bi više nego dvostruko u prebornim
šumama, a konačno bi dobili daleko kvalitetniju drvnu masu nego što ćemo je
dobiti odobrenim planom. Možda se predloženom planu može prigovoriti što
nije uzet povoljniji omjer po površini između četinjara i listača u korist četinjara,
recimo 60:40, ali to ostavljamo za diskusiju nakon detaljnog i terenskog
ispitivanja. Taj se omjer lako može provesti u prebornim šumama crnogorice
i bjelogorice uz malo veće uzgojne zahvate, ali u prebornim šumama
čistih listača povoljniji omjer za četinjare možda bi bio čak i nerentabilan.
Uostalom, nakon detaljnije analize po odjelima i odsjecima moći će se donijeti
i pravilniji zaključci.


2. J e d n od obne visoke šume. Sve te šume su vrlo različite i po
starosti i po vrsti drveća. One zauzimaju površinu na 29.616 ha sa drvnom
masom od 3,893.454 m3. Tečajni godišnji prirast iznosi 118.211 m3, a poprečni
godišnji prirast 70.022 m3. Za sve ove šume ne mogu se dati neke općenite zajednički
smjernice, pa se svaka šuma mora posebno razmatrati. Jedan dio tih
šuma nalazi se na brežuljcima i u prigorju, a drugi u nizini najviše uz rijeku
Savu i uz njezine pritoke. Kako nas u ovome prikazu zanimaju najviše četi