DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 50     <-- 50 -->        PDF

MOGUĆNOST PROIZVODNJE CRNOGORICNOG DRVETA U
ŠUMAMA ŠUMSKOG GOSPODARSTVA ZAGREB


Ingr. ĐURO ZMIJANAC


Mora, se odmah primijetiti da se na dosadašnji način proizvodnje crnogoričnog
drveta na području Šumskog gospodarstva Zagreb ne bi mogle proizvesti
za mnogo godina tolike drvne mase (55.000 m3 godišnje) koje bi mogle
podmiriti samo potrebe tvornice celuloze i papira u Zagrebu, pa se radi toga
moraju tražiti drugi putevi i načini brže i rentabilnije proizvodnje crnogoričnog
drveta. Radi toga prikazat ćemo najprije sadašnje stanje šuma Šumskog
gospoadrstva Zagreb, u kojima se uzgajaju ili bi se mogli uzgajati četinjari, i
sadašnje planiranje za uzgoj četinjara, a nakon toga pokušat ćemo dati smjernice
ne samo za planiranje uzgoja četinjara, nego i za rad u prebornim šumama
i u jednodobnim sastojmama, a ukratko ćemo se osvrnuti na rad u niskim
šumama i šikarama i na plantaže i intenzivne kulture.


1. Preborn e šume. U prebornim šumama na 7083 ha odnos drvnih
masa bjelogoričnog i crnogoričnog drveta odnosi se kao 26:74 u korist bjelogorice.
Sadašnje stanje prebornih šuma Šumskog gospodarstva Zagreb prikazuju
slijedeće dvije tabele:
Drvni fond i površina


Debljinski r azred: l


Vrsta 10—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61—70 70
drveta cm cm cm cm cm cm i više UKUPNO
m3 m3 m3 m;i m3 m3 m3 ha m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hrast 6.271 29.005 62.314 64.354 36.341 13.979 6.941 996 219.205
bukv a 84.969 137.940 217.521 185.084 129.773 62.967 49.693 3.946 867.947
OTL 17.051 17.941 16.204 9.122 4.135 741 472 299 65.666
četinjari
Ukupno
53.343
161.634
71.493
256.379
77.957
373.996
72.223
330.783
59.170
229.419
36.608
114.295
31.844
88.950
1.842
7.083
402.638
1,555.456


Prirast i etati


Tečajni godišnji prirast Godišnji etat za god.:


Vrsta drveta 1964. 1970. 1980.


3 3


mm1 2 3 4 5


Hrast 3.403 2.286 2.324 2.324
Bukva 18.704 6.743 - 6.775 7.392
OTL 1.676 981 718 1.012
Četinjari
Ukupno:
8.929
32.712
4.405
14.415
4.066
13.883
4.841
15.569