DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 48     <-- 48 -->        PDF

čisti pijesak do dubine od više metara. Vazdušni kapacitet je povoljan a sadržaj
hranjivih materija zadovoljavajući. Nivo podzemne vode je mjeren svakih
\0 dana u sondi postavljenoj na samom terenu i kretao se u godini opažanja
(1962.) kako je prikazano na grafikonu (si. 1). Lako je uočljivo, da je nivo u
kritičnim ljetnim mjesecima pao ispod 1,5 m od površine.


&»«


w v vi vii vm iy w„


O´S


10


1 S


Za


U´5)


. lS ^

SI. 1. SI. 2.


PRVI REZULTATI


Već tokom prve vegetacijske periode bilo je jasno da je sadnja uspjela.
Sadnice su dobro prolistale, list je bio velik i taman. Do jeseni na sadnicama
su se oformile grančice prosječne dužine 50—60 cm. Prosječni visinski prirast
se kretao od 60—85 cm (zavisno od parcela) a debljinski od 8—10 mm.


Uspjeh je bio još očitiji, kada se ogled usporedio s kulturom P. serotine
koja raste na istom terenu već 19 god. Za razliku od vitalnih sadnica ogleda
stabalca P. serotine su kržljavog izgleda, slabog prirasta i malenih krošanja.
Sađene na 40 cm dubine sadnice P. serotine nisu nikada uspjele pružiti žilje
duboko pod zemlju i osigurati si potrebnu podzemnu vlagu.