DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRVA ISKUSTVA DUBOKE SADNJE TOPOLE NA PIJESCIMA
Ing. ZVONKO LNENICEK


U proljeće 1962. god. osnovano je »Eksperimentalno polje na pesku« na
području Lovno-šumske uprave Tikveš — Baranja.


Po idejnom projektu Zavoda za topole iz Novog Sada osnivanje je izveo
Uzgojni centar »Košutnjak« Lovno-šumskog gospodarstva »Jelen« u ciJju ispitivanja
mogućnosti uzgajanja intenzivnih kultura topola na pješčanim terenima
s dubokom podzemnom vodom.


SUŠTINA PROBLEMA


Velika akcija osnivanja intenzivnih kultura kultivarima topola brzog rasta,
koja se ostvaruje u našoj zemlji već par godina, zahvatila je mnoge tipove
poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Najdulje su ostali izvan pošumljavanja
mlađi aluvijalni nanosi u donjim tokovima naših velikih rijeka. Iako po sadržaju
hranjivih materija uglavnom zadovoljavaju zahtjeve topola, ovi tereni
se pokazuju nepodesni zbog nepovoljnog vodnog režima. Oborinska voda brzo
otiče ne zadržavajući se u dohvatu korijenja. Tako su biljke zavisne najvećim
dijelom o podzemnoj vodi. A podzemna voda je ovisna o vodostaju rijeka uz
koje se prostiru pješčani nanosi. Za vrijeme niskih vodostaja nivo podzemne
vode padne 2—5 m ispod površine terena pa je, s obzirom na malu kapilarnu
provodljivost pijeska i podzemna vlaga nedostupna biljci.


U Italiji na pješčanim nanosima rijeke Po, gdje vladaju slični uslovi kao
na našim aluvijima, postignuti su dobri rezultati sadnjom topola do nivoa podzemnih
voda. Bilo je potrebno potvrditi primjenljivost talijanske metode u našim
uslovima, pa je radi toga i osnovano »Eksperimentalno polje na pesku«.


METOD ISPITIVANJA


Na površini od 2,5 ha izbušene su rupe specijalnim ručnim svrdlom za
trouglu sadnju na razmaku 6,5 X 6,5 m. Za sadnju su upotrebljene sadnice cv.
1-214, P. robuste i CBD starosti 2/3. Prije sadnje sadnicama su odsječeni korijeni
kosim udarcem sjekire radi lakšeg prodiranja u tlo. Radi sveobuhvatnih
ispitivanja, koja trebaju odgovoriti na pitanja o potrebnoj dubini sadnje, najpovoljnijem
kultivaru topola i rentabilnosti đubrenja, ogled je podijeljen na
parcele. Svaka parcela je drugačije tretirana đubrivima ,a topole su sađene na
tri, dva i rubni pojasevi na 0,80 m. Sistem sadnje omogućava obradu podataka
u četiri varijante s tri ponavljanja.


Uslovi sredine odgovaraju tipičnim uslovima na pješčanim nanosima. Profil
tla pokazuje da se na površini nalazi sloj crnice od 20—40 cm, a ispod njega