DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 46     <-- 46 -->        PDF

zone nacionalnog parka oko Velikog jezera i zaljeva Soline, a osobito na onim
lokalitetima koji su pred par godina opustošeni izgradnjom kružne ceste. Neriješeno
pitanje finansiranja ovog nacionalnog parka uzrokom je da se ovdje ne
mogu u punoj mjeri poduzimati i druge potrebne uzgojne mjere i zahvati, i da
se zacrtani liberalniji režim zaštite ne može u cjelini provoditi, što u prvom
redu ide na štetu zaštite i unapređenja ovog nac. parka. Poseban problem za
ovo područje predstavlja naslijeđeno korištenje borovih šuma smolarenjem,
koje je u svakom slučaju nespojivo s principima zaštite i šumske estetike, a
naročito je za osudu kada se provodi u nacionalnom parku, pa i na pojedinim
stablima privatnog vlasništva koja se nalaze na užem području nac. parka.


Protupožarne mjere u ovom nac. parku jedne su od osnovnih briga i zadataka
uprave parka koje su dosada sprovađane s dosta uspjeha. Dok su brojni
šumski požari u toku 1962. god. uništili na hiljade hektara vrijednih borovih i
drugih šuma uzduž jadranske obale i na otocima, na Mljetu se nije pojavio nijedan
ozbiljniji požar, jer je svaka njegova pojava na vrijeme lokalizirana.


Uzgojno zaštitni zahvati i čišćenja u borovim šumama kao preventivna
mjera zaštite može se razumno i po specijalno izrađenoj osnovi provoditi i na
ovom području, jer zakonski propisi to ne sprečavaju, pa otpadaju prigovori
da se ovo područje, koje sadrži sve karakteristike potrebne za nacionalni park
kao najvišu prirodnu kategoriju, svrsta po vrijednosti u nižu kategoriju odnosno
u park-šumu, kao što to predlaže autor citiranog članka.