DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1964 str. 44     <-- 44 -->        PDF

NACIONALNI PARKOVI — MOGUĆNOST PRIMJENE ZAŠTITNIH
MJERA


Ing. RATKO KEVO


U časopisu »Šumarski list« br. 9/10—1963. publiciran je članak ing. V.
Beltram a pod naslovom »Požar — poseban problem borovih šuma na
Kršu« u kojem se, uz ostalo, navodi da »nesprovođenje najosnovnijih i najhitnijih
uzgojno-zaštitnih mjera, a s tim i ugrožavanje opstanka nacionalnog
parka«, treba pripisati zakonskim propisima o zaštiti odnosno postojećem statusu
i režimu zaštite na zapadnom dijelu otoka Mljeta, koji je proglašen nacionalnim
parkom. U istom članku autor daje netočnu definiciju nacionalnog
parka navodeći da pod tim pojmom »podrazumijevamo zakonom zaštićeno, prirodno
očuvano područje autohtone iskonske flore (npr. prašume koje moramo
i dalje održavati u netaknutom stanju)«.


Iz ove, proizvoljno date definicije nacionalnog parka rezultirali su i zaključci
u spomenutom članku, koji govore o nemogućnosti sprovođenja uzgojnih
i zaštitnih mjera na onom dijelu Mljeta, koji je proglašen nacionalnim
parkom.


Budući da se u posljednje vrijeme sve češće spominju naši nacionalni parkovi,
bilo u vezi s njihovim korištenjem u turističke i rekreativne svrhe, bilo
u vezi s utvrđivanjem smjernica za uređajne osnove i generalne uređajne planove
nacionalnih parkova i izradom, teza za nove propise o njihovom upravljanju,
pojavljuju se u svim tim slučajevima nejasnoće i nepravilna tumačenja
u odnosu na status i režim zaštite u nacionalnim parkovima. Radi toga smatram
za potrebno da o ovim pitanjima pružim neka osnovna razjašenjenja
prvenstveno zbog tačnijeg informiranja čitalaca, i u interesu zaštite i daljnjeg
unapređenja naših nacionalnih parkova.


Prema definiciji usvojenoj od Međunarodne unije za zaštitu prirode
(UICN), koja je uz neke manje dopune prihvaćena i u našem zakonodavstvu i
unesena u svim republičkim zakonima o zaštiti^ prirode, nacionalni parkovi su
»veća prostorno ograničena područja velike prirodne privlačnosti, koja imaju
naročito naučno, kulturno-prosvjetno i društveno značenje, te služe za odmor
i rekreaciju.«


Već,samo ova definicija jasno pokazuje da nacionalni parkovi ne moraju
biti »prirodno očuvana područja autohtone iskonske flore«, a niti je osnovna
svrha nacionalnog parka da svu floru nacionalnog parka sačuva u netaknutom
stanju. Osim toga, kako je poznato, postoje u svijetu i takvi nacionalni parkovi
koji uopće nemaju šuma u pravom smislu riječi, kao što je slučaj s proglašenjem
nekih priobalnih zona u Holandiji za nacionalne parkove ili nekih ka


134