DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 95     <-- 95 -->        PDF

.


U nastojanju da si poveća, poboljša i usmjeri saradnju stručnjaka, a na
osnovu zaključaka Upravnog odbora Saveza šumarskih društava Hrvatske od


19. IV 1963., Šumarski list raspisuje
NATJEČAJ


za
najbolje radove na svaku od slijedećih sedam tema:


1.
Podizanje odnosno održavanje šumskih nasada i turizam
2.
Orijentacija u gospodarenju šumama neke konkretne šumske organizacije
3.
Formiranje i kretanje fondova kod nekog konkretnog ili više šumskih
gospodarstava s gledišta perspektivnog razvoja gospodarenja šumama
i investiranja
4.
Iskustva o ekonomskim jedinicama nekog konkretnog šumskog gospodarstva
odnosno drvno industrijskog poduzeća ili više njih
5.
Iskustva i rezultati osnivanja intenzivnih kultura i plantaža četinjara
i liščara
6.
Vlastita iskustva u primjeni mehanizacije u šumarstvu, analizaekonomika
7.
Iskorišćenje i prerada tanke oblovine, iskustva i rezultati s gledišta
rentabilnosti i ekonomičnosti
Izbor teme i način obrade je slobodan. Veličina rada ne može prelaziti
20 stranica pisanih mašinom s proredom.


Svi radovi koji se ocijene kao dobr i honorirat će se redovnim autorskim
honorarom Šumarskog lista (1.000 dinara po štampanoj stranici). Bolj i
radovi honorirat će se dvostrukim, a najbolj i trostrukim i više honorarom.


Ocjenu kvalitete i visinu honorara određivat će Redakcijski
odbo r Šumarskog lista.


Rok za dostavu radova na raspisane teme je 1. IX 1963. U Šumarskom
listu objavljivat će se, poslije isteka roka, za koje se teme i dokle produljuje rok.


Radovi se dostavljaju na adresu Šumarskog lista, Zagreb, Mažuranića
trg 11.


Napomena : Šumarski list će i dalje primati radove koji se odnose
na druge teme, slobodno odabrane i nagrađivat ih po istom kriterijumu kao
i ove iz natječaja. Pozivaju se ujedno čitaoci da dostavljaju svoje prijedloge
za daljnje teme za natječaj, jer će se s natječajem nastaviti.


OVAJ SE NATJEČAJ PRODUŽUJE DO 1. SVIBNJA 1964. GODINE


UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA