DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Prilog poznavanju otpornosti topole Klon Ern. H.: Borove šume na Korabu i Ru1-
214. Mašinsko skidanje kore s celuloznog doki. — Nikolovsk i T.: Šumsko-vegedrveta.
— Naprava za podešavanje oštretacijski
odnosi i šaimslko-meliorativni pro


nja šumskih pila. — V. Beltram : Sječa blemi na planini Golak kod Delčeva. —
bukve krajem ljeta (biološki način sušenja Kos tov M.: Pojava sniježnih lavina udrveta) — Abramović : Značaj školoslivu
Radike i njihove karakteristike. —
vanja lugara. — D. Srdić : Kemijska Dimitro v T.: Istraživanje pojave sivih


sredstva za sprečavanje šteta od divljači.


i modrih pjega na orahovim i drugim fur


— Kovačić : Suzbijanje gubara i drugih
nirima. — Mihajlo v I.: Bitterlichova


šumskih štetnika aviometodom u 1963. g.


metoda ustanovljenja kružnih (ploha i novi


— Perspektive potrošnje rudničkog drveta.


šumarski instrumenat »zrcalni relaskop«.


7/9 —´ 1963: Rudić : Osnivanje organi


— K o z 1 i č i k I.: Obračun za grupe radzacije
Mali Gorani. — Isti: Gospodarenje


nika u sječi i izradi drva. — Jelić M.:


u šumama SR Slovenije. — Simončić:


Upotreba mineralnog gnojiva u šumarstvu.


Sakupljanje i promet šumskog sjemena. —
Fiziološki način rada u šumarstvu. — Š t e-— Pejosk i B.: Neke karakteristike tertić
: Pokrivala u šumskim rasadnicima. — pentinskih ulja borova se. Halepensoides.


Beltram : Korisna iskustva i »neukih«


— Pejoski B.: Utisci sa puta u Poljljudi.
— Lipovšek: Oprema za sakup


aku i o njezinoj visokoškolskoj šumarskoj


ljanje šum. sjemena i način njezine upotrebe.
— Šurić : Problematika perspeknastavi
i naučnoj djelatnosti.
tivnog plana sječe. — Bura : Ekonomski
značaj zaštite šuma od požara. — O š t r ić: GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana
Mogućnost rentabilnog uzgajanja topolovog
celuloznog drveta u namjenskim plan1/
2 1964. -Kne z A.: Još nešto o etatu
tažama.


i opskrbi drvom. — Pipa n R.: Naše šumarstvo
i drvarska industrija treba uže
ŠUMARSKI PREGLED — Skopje sarađivati. — Tur k Z.: Motorna pila s
automatskim brušenjem. — Remic C:


3/4— 1963. Radulović S: Rezultati
nekih pokusa u šumama ravnog Srema. — Takmičenje šumskih radnika.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO GOSPIĆ


PODUZEĆE ZA UZGOJ, ZAŠTITU I EKSPLOATACIJU ŠUMA


U GOSPIĆU


Telefon 42


EKONOMSKE JEDINICE — ŠUMARIJE:


Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Otočac,
Penušić, Srb, Titova Korenica, Udbina i Vrhovine.


PROIZVODI I PRODAJE ŠUMSKE SORTIMENTE
BUKVE, JELE, SMREKE I BORA:


Trupce za ljuštenje i rezanje,
Tehničku oblovinu,
Celulozno drvo, i
Ogrjevno drvo.