DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 91     <-- 91 -->        PDF

tura ariša i smreke, došao je autor do značajnih
podataka u pogledu temperaturnih
odnosa tla pod svim ovim Ikulturama, sadržaju
mineralnih elemenata tla, biokemijskoj
aktivnosti stelje, rasporedu humusa i
drugim fizikalnim i kemijskim svojstvima
tla.


Posljednjem dijelu knjige »Umjesto zaključka
« prethode dva citata. ProfesorŠumakov citirao je G. F. Morozova i L. I.
Prasolova kao moto sadržaja i smisla rada
obrađenog u svojoj knjizi. »Da bi se postigla
maksimalna plodnost tala, neophodno
je ovladati procesima promjena i kretanja
materija u tlu kao i izmjenom materija
između tla i biljaka« po L. I. Praslov-
u (1937).


Iznoseći važnost i sve veći značaj šumskih
kultura kod podizanja i uzgoja šuma,
kao i činjenice da je osnivanje šumskih
kultura u stalnom porastu, ne samo po
apsolutnoj površini, već i geografskim odnosima,
autor najzad ponovno naglašava


Erwin und Gert Buchoholz: Russland s:
Tierwelt und Jagd im Wandel
de r Zeit . 1963. Verlag W. Schmitz-Giesen.


(Životinjski svijet i lov u Rusiji tokom
historije)


U 5´6 br. Š. L. 1961. g. ukratko smo prikazali
knjigu E. Buchholza Di e Wald wirtschaft
und Holzindustrie
der S ow jetunion u kojoj je na osnovici
temeljnog poznavanja šumarskih


]


prilika u Sov. Savezu doneseno mnoštvo
podataka, koji i diletantu i stručnjaku daju
jasnu sliku o onim granama struke o
kojima se raspravlja.


Sada je evo autor sa sinom napisao
naslovnu knjigu na opsežnom materijalu
crpljenom iz 86 monografija i svih godišta
četiriju sovjetskih lovačkih časopisa. Kako,
to nije suvišan prinos efemernoj stručnojliteraturi, ova će ´knjiga poslužiti lovcima
i šumarima ne samo jednog naroda. Rijetke
su knjige, koje na ovako malo stranica
(218) obuhvataju toliku građu, a po


red toga uloženi solidan trud garantirai


djelu, trajnu vrijednost.


Radi uvida u obrađeno gradivo, navest


ćemo poglavlja i odlomke knjige:


I) Historijski pregled.


Nekadašnje bogatstvo sa divljači. Izvještaji
stranaca o lovu >u Moskoviji. Samur
i osvajanje Sibirije. Morska vidra i osvajanje
Kamčatke. Samur i soko u službi
iiruske diplomacije. Lov na ptice-mamce.
Moskovska »meka državna blagajna« (tj.


važnost izučavanja odnosa šume i tla. U
pojedinim dijelovima svoje knjige autor
je stoga na konkretnim primjerima prikazao
pravac i veličinu promjena koje nastaju
u proizvodnoj vrijednosti tla i šumskih
kultura ili sastojina, a koje su rezultat
te plodnosti. Sve je to učinjeno u cilju
praktičnih ,naučnih rješenja i upoznavanja
odnosa i vrijednosti tla i šumske vegetacije
kao i mogućnosti povišenja efektivne
plodnosti šumskog tla.


Opsežno obrađeni problemi odnosa plodnosti
tla i tipova šumskih kultura, na osnovu
mnogobrojnih dragocjenih podataka,
najvećim dijelom vlastitih istraživanja,
daju knjizi profesora V. S. Sumakova izuzetan
značaj i obogaćuju šumarsku literaturu
i praksu. Knjiga se stoga preporuča
i našim stručnjacima kao neophodan priručnik,
posebno kod_rada sa kulturama ili
plantažama šumskih vrsta.


Ing. Mirjana Kalinić


krzna). Osobenost lova u Rusiji. Nadzor
nad lovom i zakoni o lovu. Doba revolucije.


II) Osnovi lova:
Priroda i predjeli: polarne pustinje,
tundre, tajga, najvažnije vrste drveća, elementarne
snage, šumski požari, štete od
insekata, listače, ševar. Životinjski svijet:
geograsfko rasprostranjenje, seoba životinja
i biološke veze.


III) Zaštita prirode.
Opći pregled. Rezervati za divljač: Askanija
Nova, ptičji rezervat Astrahan. bjalovješka
prašuma, Kavkaz, Sihote-Alinj,
Pečora-Ilyč, Laplandija, Možginsk, Kyzyl


Agač, dabarski rezervat Voronjez, Krim,
Prioksko-Terrassnyj, Kandalakša, Gasankuli,
Barguzin itd.


IV) Divljač.
Sistematski pregled. Visoka divljač: bizon
i tur u kulturnoj kistoriji Istočne Evrope,
prodiranje losa u stepe, jeleni, droge
za Kinu, srne, sob: sajga-antilopa, moškavac,
moškatni bik, divlje svinje. Krznaši:
samur, kuna, tvor, zerdav, vidra, vodena
lasica, ondatra, zec, vjeverica, burundukvjeverica,
sjeverna lisica, dabar, rakun,
dabar močvarski, vyhuholj (Desmana moschata),
tekunica, stepski svizac, leming


(Myopus schisticolor), morska vidra, morski
mačak (Otaria usina), tuljan, morž.
Zvijeri: mrki medvjed, sjeverni medvjed,
vuk, gorska kuna, ris, tigar, sjeverni leopard.
Diskusija o »sniježnom čovjeku«.