DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 89     <-- 89 -->        PDF

ma sječe i izrade u stvari podvostručila.
Međutim se predviđa, da će se proizvodnja
nakon nekih usavršavanja povećati na
trostruko (1,7—-2 ms). Velika je -prednost
ovog stroja u njegovoi maloj težini, koja
se kreće oko 5 tona. Stroj se može prema
´tome jednako kao i drugi mehanizmi bez
velike muke prenositi iz jedne sječine na
drugu. Čitava pak sječna baza nakon dopreme
na odredište treba svega 90 minuta
da započne radom u svim jedinicama.


Nekoje stockholmske novine predstavljaju
novu metodu sječe kao revoluciju
u šumskom gospodarstvu. Svakako je ovakova
radikalna ocjena preuranjena ali
je ipak neosporno, da su švedski inženjeri
našli interesantno rješenje problema
mehaniziranja sječe, a taj je. danas aktuelan
u svim zemljama. S: naše strane moramo
držati u vidu, da su švedske šume različite
od naših i da se tamošnje metode
ne mogu jednostavno [prenijeti na naše tlo.
Ali bi ipak opisano rješenje moglo biti za
naše stručnjake važan podstrek za analogne
ali prikladnije kombinacije u našim
uvjetima.


(Obrađeno po informacijama: »Mechanized
logging system, development of mobile
debranching machine by Swedish
com-oany« Wood, London 1/64; »Rationalisierung
der Forstwirtschaft in Schweden
durch Einsatz von Eintästungsmaschinen«
Holz-Zentralblatt, Stuttgart 8/64).


Dr. Stjepan Frančišković


SEKCIJA ZA HISTORIJU ŠUMA U MEĐUNARODNOM
SAVEZU ŠUMSKOISTRAZIVACKm
USTANOVA


Sve veća važnost historijskih istraživanja
u oblasti šumarstva ponukala je stručnjake
raznih zemalja, da na zadnjem, kongresu
Međunarodnog Saveza šumsko-istraživačkih
ustanova (»IUFRO«) u Beču
postave prijedlog za osnivanje specijalne
sekcije za historiju šuma i šumarstva.
Prijedlog je prihvaćen, pa je za pročelnika
nove sekcije inmenovan prof. Mante l iz
univerziteta u Freiburgu. Pod njegovim
je predsjedanjem održano i prvo zasjedanje
odn. konstituiranja sekcije u Freiburgu
dne 30—31. oktobra 1963. god. Prisustvovali
su delegati Belgije, Finske, Francuske, Holandije,
Italije, Norveške, Švedske, Spanije,
Švicarske i Savezne Republike Njemačke.
Od izvanevropskih su zemalja bili
prisutni delegati Indije, Iraka, Turske i
Sjedinjenih Američkih Država. Međutim
je veliki broj drugih država u nemoguć


nosti da izašalju specijalne .delegate uputio
konferenciji pozdravne adrese izjavljujući
svoje interesovanje za rad sekcije.


Svrha prvog zasjedanja sekcije povrh
konstituiranja bila je s jedne strane utvrđivanje
područja stalnih članova a s druge
strane radnog programa. Za zamjenika je
prof. Mantela izabran prof S i 1 v y — L e1
i g o i s iz visoke škole za šumarstvo u
Nancy-u. Pročelnik, prof. Mantel je u ´posebnom
referatu iznio zadatke međunarodne
historije šuma i šumarstva. Polazeći
od raznih temata kao što su povijest
eksploatacije, pošumljavanja, uređivanja,
zakonodavstva i naročito mijenjanja šume
utjecajem čovjeka te nadalje "biografska i
bibliografska istraživanja prof. Mantel postavlja
sekciji slijedeće -zadatke:


1. Šumarsko-historijska dokumentacija
odn. utvrđivanje materijala napose literature,
arhivalija, biografija, isprava i drugih
dokumenata te ukazivanje pomoći kod osnivanja
nacionalnih zbirki iste vrste.
2. Utvrđivanje i koordinacija radnih sistema
i metoda u historijskom istraživanju
tj. postavljanje sistematike i nomenklature
(definicija), nadalje izrada instrukcra za
postupke istraživanja i objavljivanje radova.
3. Prijedlozi za korišćenje historijskih
radova u šumskogospodarskoj praksi.
U vezi s navedenim referatom nakon
dulje diskusije zasjedanje je donijelo slijedeće
zaključke:


a) Ustanovljenje djelokruga sekcije,


b) Preporuka institutima — članovima
IUFRO za promicanje rada u oblasti historiografije,


c) Za područje je klasifikacije i terminologije
osnovan -poseban pododbor, koji će
raditi u najužoj .suradnji sa sekcijom za
terminologiju i bibliografiju IUFRO.


d) Sekcija osniva centralnu šumarskohistorijsku
dokumentaciju. Kao internacionalni
centar za historiju šuma predviđen
je institut za povijest šuma na univerzitetu
u Freiburgu.


e) Za regionalne je historijske studije
predviđena izrada i izdavanje glavnih
smjernica, po kojima bi se vršila istraživanja,
upotreba dokumenata- provjeravanje
i objavljivanje rezultata. I za ovaj je
zadatak izabran posebni pododbor. (Holz-
Zentralblatt, Stuttgart, br. 9/64).


S. F.
SUMAKOV, V. S.: TTPI LESNffl KULTUR
I PLODORODD3 POČV
Moskva, 1963.


Knjiga profesora V. S. Šumakova obuhvata
veoma dragocjene podatke istraživa