DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 88     <-- 88 -->        PDF

ö´icana Sumac6taa I lltecatuca


RACIONALIZACIJA ŠUMSKOG


GOSPODARSTVA U ŠVEDSKOJ


Što je u novije vrijeme uslijed porasta
ličnih troškova izrazitija pojava degresije
prihoda, to se intenzivnije moraju tražiti
putevi štednje putem zamjene čovjekove
snage. Drugim riječima, mehaniziranje
šumskih radova postaje neke vrste kategorički
imperativ današnjice. I stvarno može
šumarstvo nekih naprednih zemalja u
posljednje vrijeme ukazati na prve uspjehe
u racionalizaciji.


Među zemlje, koje nam u ovom pogledu
mogu biti uzorom, jedno od prvih mjesta
zauzima Švedsk a sa svojim naprednim
šumskim gospodarstvom i razvijenom drvarskom
industrijom. Bit će od znatnog*
interesa, da na temelju saopćenja švedskointernacionalnog
presbiro-a upoznamo nasu
stručnu javnost s važnim eksperimentima,
izvedenim u jedno´i gospodarskoj jedinici
blizu poznatog drvno-idustrij^kog
centra SundsvalI. Radi se naime o
primjeni sasvim nove organizacije sječe i
izrade, koja dosljedno mehanizirana omogućuje
dalekosežno skraćenje radnog vremena.
Računa se s tim, da će ovaj sistem


današnju proztivodriju tehničkog drveta,
koja se po modernim metodama sječe i izrade
kreće oko 0,6 m3 po radniku i satu,
povećati na trostruko tj. na 1,7—2 ms. Kod
toga najvažniju ulogu ima pokretni i razmjerno
lagani stroj za čišćenje ođ grana
potpuno nove konstrukcije. Taj je stroj u
mogućnosti da jedno čitavo stablo očisti od
grana i ikvrga za svega 20 sekundi.


Općenito se dosad u Švedskoj čišćenje
od grana vršilo pomoću motornih pila, a
to je trošilo ništa manje nego oko 40!0/o
cjelokupnog vremena, potrebnog za obaranje,
čišćenje i prerezivanje. Izvedeni su
pokusi i s nekojim inostranim kombiniranim
strojevima, ali su se ovi naročito
zbog velike težine pokazali neprikladni.
Nova je metoda rezultat dugogodišnjeg rada
grupe stručnjaka velikog švedsko-g koncerna
»SWEDISH CELLULOSE Co of
SundsvalI«, koji raspolaže s velikim šumskim
kompleksima. Tvornica »Sends Verkstader
Ab. of Sundsbruk« preuzela je
zadatak, da istraži mogućnost konstruiranja
jednog praktičnog mehanizma za
čišćenje od grana. Rješavanje je zadatka
međutim dovelo do sasvim nove organizacije
sječe i izrade u šumi. Ta se zasniva
na uređenju sječne baze (Abholz


station, limbing station), koja obuhvata jedan
niz mehaniziranih radnih jedinica.
Može se lako prenositi s jedne sječine na
drugu.


Sječna se baza postavlja uz direktni
priključak na izvozni put. Alimentira se s
oblovinom od posječenih stabala u radiusu
od oko 300 m. Sustav se mehaniziranih
jedinica sastoji iz:stroja za čišćenje od grana, montiranog
na gumene kotače,
— uređaja Diesel motora,

agregata za prerezivanje i sortiranje,

kontrolne kabine, odakle jedan čovjek
regulira radne faze pomoću šaltera.
Debla se dopremaju do stroja za čišćenje
od grana pomoću kamiona s naročitom
hvataljkom (Spezialgreifer). Naravno,
da sječna baza raspolaže još i s drugim
kamionom za manipulaciju s očišćenim
deblima. Do kamiona s hvataljkama
dopremaju oborena stabla 2—4 traktora.


Prva je eksperimentalna sječna baza
zaposlivala u svemu 17 ljudi. Danas se
drži, da će se ovaj broj moći smanjiti na
11 ljudi, kad čitav posao bude više uhodan
i uvedeni jači traktori. Radna se ekipa
sastoji uz ostalo iz 4 radnilka s motornim
pilama, koji vrše obaranja stabala po
mogućnosti u jednom pravcu. Ovi pošto se
ne zadržavaju s čišćenjem od grana mogu
oboriti sedam puta više stabala nego prije.
Vođe traktora imaju po dva pomoćnika
na sječini i jednog na sječnoj bazi.


Novi je stroj za čišćenje grana opremljen
s 8 cilindričnih čeličnih glodala, koji
se tjeraju pomoću posebnih elektromotora
i mogu se hidraulički pritisnuti na samo
deblo. U stroj se deblo postavlja s debljim´
krajem (Wurzelende), nakon čega
stroj sam pomoću jednog snažnog valjka
dalje potiskuje deblo brzinom od 45 m/min.
Stroj je konstruiran za stabla debljine do
60 cm a može skidati grane do 10 cm promjera.


Ako se uvaži, da debla imaju prosječno
prsni prcm´er 21 cm, što stvarno i iskazuju
smrekove sastojine navedenog poduzeća
za celulozu, i nadalje, da se koristi
samo 60B/o kapaciteta stroja, onda izlazi
izrada po 7-satnoj radnoj smjeni uz 17
ljudi s ukupno 158 m3 mase. To odgovara
količini od 1,33 m3 po radniku i satu. Znači,
da se je proizvodnja upoređena s uobičajenim
ali još uvijek modernim metoda