DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Llbwanja u medunacodriom &umac6tpu


SA XII. ZASJEDANJA EVROPSKE
KOMISIJE ZA SUME FAO


Evropska komisija za šume FAO Ujedinjenih
Nacija održala je svoje dvanaesto
zasjedanje u vremenu od 30. septembra do


5. oktobra 1963. godine u Palači Ujedinjenih
Nacija u Zenevi (v. si. 1.) i Visokoj
Tehničkoj školi u Zürichu. (v. si. 3)
Na zasjedanju prisustvovali su delegati
iz 22 zemlje: Austrije, Belgije, Cipra, Danske,
Fed. Republike Njemačke, Finske, Irske,
Francuske, Grčke, Izraela, Italije, Holandije,
Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske,
Spanije, Švedske, Švicarske, Turske,
Vel. Britanije i Jugoslavije.


m


*


tim


, v,


pomoćnik direktora Šumarskog Odjelata.nik M. L. Gimenez-Quintana.


Između različitih pitanja i problema koji
su tretirani na ovom zasjedanju najvažnije
i najkorisnije su bile studije o potrošnji
i perspektivi potrošnje drva u Evropi.


Materijali i podaci takvih studija, koje
je izradila Ekonomska komisija za Evropu
u suradnji sa organizacijom FAO bile su
predmet diskusije za vrijeme XII. zasjedanja
Evropske komisije za šume na, zajedničkom
sastanku FAO/ECE u Zenevi
1963. godine.


mmmm


SI. 1. Palača Ujedinjenih Nacija u Ženevi


Jugoslaviju su zastupali: ing R. Dekić,


đr D. Oreščanin i dr D. Klepac.


Zasjedanjem je rukovodio predsjednik
Evropske komisije za šume M. Wilhelm
Plym Forshell (Švedska). Organizaciju FAO
zastupali su Dr. E. Glesinger, pomoćnik
generalnog direktora, Dr. N. Osara, direktor
Šumarskog Odjela FAO, J. C. Westoby


Na tom sastanku izneseni su podaci o
potrošnji drva u Evropi (ne računajući
SSSR) od 1913—1960. godine Ti se podaci
nalaze u tabeli 1. Pored toga tabela 1 sadrži
u zadnjoj koloni podatke o drvnim
masama, predviđenim za potrošniu u 1975.
godini. Brojke u tabeli 1. iskazuju milione
kubičnih metara drvne mase bez kore.


83