DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 81     <-- 81 -->        PDF

i prethodnog prihoda izrađuju u vlastitoj
režiji (osim možda samo manje drvne mase
izvala i vjetroloma), te prodaju vrše
isključivo gotovih šumskih proizvoda, nema
više nikakvog opravdanja, da se skupi,
neekonomični i nekvalitetan način stablimične
procjene etata zadrži i u buduć


cbomača &tcucna Htecatuca


Dr Ivan Soljanik: Ekspozicija kao faktor
pri pošumljavanju goleti


Uspjeh vještačkog podizanja sastojina
(pošumljavanja) koja su vršena tokom prošlih
decenija bio je vrlo različit, a u prosjeku
ispod 50a/o. Neuspjeh, a prvenstveno
ugibanje biljaka tokom ljeta, opravdavao
se gotovo isključivo nepovoljnim vremenskim
prilikama — pomanjkanju oborina
u ljetnom dijelu godine, jer, kako navodi
Kamenski, za uspijevanje šuma potrebno
je u ljetnom periodu najmanje 200 mm
oborina. Prema tome bi i za održavanje
ponika i mladih, tek posađenih, biljaka,
koje su svakako osjetljivije od odraslijih
stabala, bila potrebna najmanje tolika količina
(200 mm) oborina. Ali to je tačno
samo u toliko u koliko´ nisu poduzete mjere,
da se vlaga koja se nalazi u tlu na
početku ljeta zadrži u tlu što dulje. Da u
prilog ovoj tezi navedem samo dva primjera
iz Dalmacije i to za teške uslove
krša: Ljeto 1961. godine bilo je izrazito
suho1, (jer je ukupna količina oborina tokom
četiri mjeseca (od VI do IX) iznosila
u Splitu 103 mm, a u Kunu (na Pelješcu)
135 mm od čega oko 60"Vo u VI mj. dok
tokom VIII i IX mj. bilo ih je malo (u
Splitu 17. VIII 7 mm) ili ništa (na području
Pelješca). Uza sve to sušenja biljaka alpskog
bora, crnog bora i čempresa, pa i
ponika iz sjemena česmine, iz radova prethodne
zime nije bilo (od 60.000 komada


i Vidi i Šumarski list br. 3—4/1962 str. 124.
2 Radovi učenika Šumarske škole za krš u


Splitu.
a Radnju je izdala Poljoprivredno-šumarska


komora AKMO-i u Prištini 1.960. god., a sadrži


sljedeću materiju (dijelove):
Uvod — Uticaj ekspozicija na raspored autoh


tonih šumskih fitocenoza u različitim klimat


skim područjima Srbije — Prikaz uspeha ve


štačkog pošumljavanja na antipodnim ekspo


zicijama (severnoj i južnoj) u operativnoi služ


bi — vlastiti ogledi — Zaključak — Literatura


— Rezime (na šiptarskom, na francuskom i na
ruskom).


nosti, jer on: smanjuje produktivnost, povišu
je troškove, angažira veći broj stručnog
kadra, koji nije adekvatan kvalitetu
rada, omogućava kampanjski rad, ne daje
adekvatnu tačnost potrebnu planiranju, te
koči i ostale radove u domeni uzgoja i zaštite
šuma. Ing. Drago Majer


crnog bora početkom X mj. utvrđeno je
če vrlo slabe biljke). Održavanje biljaka
samo oko l°/o uginulih, a i to su bile inana
životu i uz navedene nepovoljne oborinske
uvjete posljedica su tehnike rada
jer je obrada tla (sadnja) vršena gotovo
isključivo na veća ili manja gnijezda, a
obrađena ie površina poslije sadnje pošljunčena
tj. pokrita slojem kamenja (sitnijeg
ili krupnijeg kakav se našao pri ruci).
Da uspjeh pošumljavanja ovisi i o tehnici
rada pokazuju i rezultati egzaktnih
istraživanja I. Soljanika, a koja su objavljena
u radnji pod naslovom »Ekspozicija
kao faktor pri pošumljavanju goleti3.


Dr Soljanik je zapravo, kako kazuje
i sam naslov objavljenog rada inače doiktorske
dizertacije, ispitivao utjecaj ekspozicije
na uspjeh vještačkog pošumljavanja,
ali je ujedno njegov rad i prilog proučavanju
utjecaja tehnike rada za taj uspjeh
Za svoja ispitivanja Soljanik se koristio
već izvršenim radovima, pošumljavanja
operative, i vlastitim, samostalno osnovanim
pokusnim poljima.


Utvrđivanje uspjeha pošumljavanja operativne
službe izvršeno je na šest odvojenih
mjesta (na Zlatiboru, u Rugovskoj
klisuri, u Grdeličkoj klisuri, u okolini
Vranja, u slivu Trgoviškog Timoka i u
slivu Belog Timoka), a vlastitih pokusa na
četiri također odvojena mjesta (u okolini
Beograda, u Grdeličkoj klisuri, u okolini
Peći i na Zlatiboru).


Analize pošumljavanja operative pokazale
su, da je uspjeh na sjev. ekspozicijama
(od SZ do SI) i do četiri puta veći
nego na južnim i jugozapadnim, a do dva
puta nego zapadnim, jugoistočnim i na platou,
pa na osojnim stranama dosiže i do
80,0/o (dakako ne uvijek), a na prisojnim
pada i na 25B/o (npr. za crni bor na Zlatiboru).
Razlike su nadalje manje odnosno
uspjeh je gotovo izjednačen, u slučaju primjene
jače obrade tla. Vlastita istraživanja
dra Soljanika u potpunosti su potvrdila